Browsing by Subject Linh kiện vi cơ điện tử

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • LVTS-DNHIEU.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trần Thuật, Người hướng dẫn; Đỗ, Ngọc Chung, Người hướng dẫn; Đỗ, Ngọc Hiệu (2017)

 • Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu nghiên cứu phương pháp, quy trình của mạ không điện cực nickel để thu được kết quả tốt nhất. - Đã thực hiện thành công bằng phương pháp mạ không điện cực nickel lên trên bề mặt mẫu nhôm khối nguyên chất, màng mỏng bằng phương pháp bốc bay và phương pháp phún xạ. Tỷ lệ nickel lắng đọng trên 90% - Khảo sát và khống chế được chiều cao cột nickel theo thời gian mạ. - Mạ nickel tại các vị trí chọn lọc cần thiết sẽ đóng vai trò vừa làm cột đỡ cho các cấu trúc màng mỏng kích thước nhỏ đặt bên trên, vừa dẫn điện giữa hai lớp màng mỏng bên trên và bên dưới cột nickel. - Kết hợp với các kết quả khác trong nhóm nghiên cứu để chế tạo vi mảng cảm biến hồng ngo...

 • 00050008543.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Thắng (2017)

 • - Nghiên cứu thành công một thuật toán mới với tên gọi “Thuật toán bám đường” STA. Thuật toán này kết hợp với bản đồ số đã được đưa vào hệ tích hợp phần cứng INS/GPS để kiểm nghiệm. Kết quả mô phỏng trên dữ liệu thực nghiệm (dữ liệu offline) đã chứng minh được rằng: Khi hệ thống dùng thuật toán STA sai số định vị trung bình là 5 mét và lỗi vận tốc trung bình là 3,2 m/s khi tín hiệu GPS bị mất trong vòng 200 giây với quãng đường di chuyển là 1870 mét. Bên cạnh khả năng cải thiện độ chính xác về vị trí, vận tốc, thuật toán đề xuất còn cho phép cải thiện cả về góc hướng của xe (bỏ qua góc chúc và góc nghiêng). - Thiết kế, mô phỏng thành công một cấu trúc TFG có hệ dầm treo/lò...

Browsing by Subject Linh kiện vi cơ điện tử

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • LVTS-DNHIEU.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trần Thuật, Người hướng dẫn; Đỗ, Ngọc Chung, Người hướng dẫn; Đỗ, Ngọc Hiệu (2017)

 • Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu nghiên cứu phương pháp, quy trình của mạ không điện cực nickel để thu được kết quả tốt nhất. - Đã thực hiện thành công bằng phương pháp mạ không điện cực nickel lên trên bề mặt mẫu nhôm khối nguyên chất, màng mỏng bằng phương pháp bốc bay và phương pháp phún xạ. Tỷ lệ nickel lắng đọng trên 90% - Khảo sát và khống chế được chiều cao cột nickel theo thời gian mạ. - Mạ nickel tại các vị trí chọn lọc cần thiết sẽ đóng vai trò vừa làm cột đỡ cho các cấu trúc màng mỏng kích thước nhỏ đặt bên trên, vừa dẫn điện giữa hai lớp màng mỏng bên trên và bên dưới cột nickel. - Kết hợp với các kết quả khác trong nhóm nghiên cứu để chế tạo vi mảng cảm biến hồng ngo...

 • 00050008543.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Thắng (2017)

 • - Nghiên cứu thành công một thuật toán mới với tên gọi “Thuật toán bám đường” STA. Thuật toán này kết hợp với bản đồ số đã được đưa vào hệ tích hợp phần cứng INS/GPS để kiểm nghiệm. Kết quả mô phỏng trên dữ liệu thực nghiệm (dữ liệu offline) đã chứng minh được rằng: Khi hệ thống dùng thuật toán STA sai số định vị trung bình là 5 mét và lỗi vận tốc trung bình là 3,2 m/s khi tín hiệu GPS bị mất trong vòng 200 giây với quãng đường di chuyển là 1870 mét. Bên cạnh khả năng cải thiện độ chính xác về vị trí, vận tốc, thuật toán đề xuất còn cho phép cải thiện cả về góc hướng của xe (bỏ qua góc chúc và góc nghiêng). - Thiết kế, mô phỏng thành công một cấu trúc TFG có hệ dầm treo/lò...