Browsing by Subject Ma Doãn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Hoang Thi Dan.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Hoàng, Thị Đan (2015)

  • Trong cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Chiêm Hoá từ năm 1943 - 1991 xuất bản tháng 2 - 1995, phần khái quát về điều kiện tự nhiên, lịch sử, kinh tế, xã hội của huyện Chiêm Hoá (tỉnh Tuyên Quang) có đoạn: “Năm 1789 quân dân Chiêm Hoá (lúc đó gọi là Mường Giàng) dưới sự thống lãnh của một vị thủ lĩnh họ Ma đã cùng quân Tây Sơn chặn đánh cánh quân của Tôn Sỹ Nghị sang xâm lược nước ta bị thua trận trên đường chạy về nước, tiêu diệt 3000 tên”. Ngày nay đền thờ đó đã bị đổ nát nhưng dân đi thuyền bè qua lại trong vùng vẫn gọi hòn đá to hình đầu con hổ đó là “hòn Ba ông”. Những người vớt được xác ba ông là người họ Hà (ở làng Quãng) được những người họ Ma Doãn nhận kết nghĩa anh em, và được mang ...

Browsing by Subject Ma Doãn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Hoang Thi Dan.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Hoàng, Thị Đan (2015)

  • Trong cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Chiêm Hoá từ năm 1943 - 1991 xuất bản tháng 2 - 1995, phần khái quát về điều kiện tự nhiên, lịch sử, kinh tế, xã hội của huyện Chiêm Hoá (tỉnh Tuyên Quang) có đoạn: “Năm 1789 quân dân Chiêm Hoá (lúc đó gọi là Mường Giàng) dưới sự thống lãnh của một vị thủ lĩnh họ Ma đã cùng quân Tây Sơn chặn đánh cánh quân của Tôn Sỹ Nghị sang xâm lược nước ta bị thua trận trên đường chạy về nước, tiêu diệt 3000 tên”. Ngày nay đền thờ đó đã bị đổ nát nhưng dân đi thuyền bè qua lại trong vùng vẫn gọi hòn đá to hình đầu con hổ đó là “hòn Ba ông”. Những người vớt được xác ba ông là người họ Hà (ở làng Quãng) được những người họ Ma Doãn nhận kết nghĩa anh em, và được mang ...