Browsing by Subject Ma túy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • 00050005216.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Nhị;  Advisor: Thái, Vĩnh Thắng (2015)

 • Một là, luận văn đã kết hợp giữa nghiên cứu lý luận, thực tiễn lập pháp và thực tiễn áp dụng pháp luật; giữa nghiên cứu thực định, nghiên cứu mang tính chất xã hội học. Cách đặt vấn đề vừa mang tính khái quát vừa mang tính cụ thể. Điều đó được thể hiện rõ trong toàn bộ kết cấu và nội dung trình bày của luận văn. Hai là, luận văn đã đặt ra và giải quyết khá thành công những vấn đề chung về áp dụng pháp luật trong xét xử các vụ án về ma túy, bao gồm ba nhóm vấn đề: những vấn đề lý luận về áp dụng pháp luật trong xét xử các vụ án về ma túy của tòa án; tình hình áp dụng pháp luật trong xét xử các vụ án về ma túy của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La; quan điểm và giải pháp áp đảm bảo áp dụng ...

 • 01050003828.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Đức Trọng;  Advisor: Nguyễn, Xuân Trường (2016)

 • Các chất ma túy trong mẫu sinh học thường có nồng độ thấp, lượng mẫu lấy phân tích thường xuyên không nhiều và thường bị đào thải theo thời gian. Do đó cần có sự kết hợp tốt giữ kỹ thuật xử lý mẫu và phương pháp phân tích. Sự kết hợp chặt chẽ giữ kỹ thuật xử lý mẫu và phương pháp phân tích sẽ cho phép phát hiện được các chất ma túy tổng hợp có nồng độ thấp. Xuất phát từ những lý do trên tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu xây dựng phương pháp phát hiện Methamphetamine trong mẫu tóc bằng phương pháp Sắc ký khí khối phổ kép (GC/MS/MS)” Đề tài nghiên cứu được thực hiện theo mục tiêu đưa ra với các kết quả đạt được như sau: Khảo sát hoàn thiện điều kiện phân tích định...

 • V_L2_01653.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thu Hằng;  Advisor: Trịnh, Văn Tùng (2009)

 • Những năm gần đây, tệ nạn ma tuý đã trở thành vấn đề có tính toàn cầu, là mối đe doạ đến hoà bình và trật tự của loài người. Do vậy, tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải đương đầu với vấn đề này. Tệ nạn hút ma tuý đang ngày càng lan rộng. Sản xuất ma tuý khá phổ biến khắp nơi trên thế giới. Hoạt động buôn lậu ma tuý đang hoành hành trên khắp mọi nơi. Các nhóm tội phạm ma tuý đã mang tính chất xuyên quốc gia và liên quốc gia. Ba Công ước quốc tế về kiểm soát ma tuý của Liên hiệp quốc (Công ước thống nhất về các chất gây nghiện năm 1961, Công ước về các chất hướng thần năm 1971 và Công ước về chống buôn bán bất hợp pháp các chất gây nghiện và các chất hướng thần năm 1988) thể hiện...

 • 4054-85-7523-1-10-20170329.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Đức Minh (2017)

 • Vùng Tây Bắc có vị thế địa chính trị vô cùng quan trọng, liên quan mật thiết đến sự tồn vong và hưng thịnh của đất nước. Nghiên cứu những tác động, ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế - xã hội đến việc phát sinh và phát triển của các loại tội phạm xuyên quốc gia ở vùng Tây Bắc góp phần nhận diện, làm rõ những đặc điểm, yêu cầu, thuận lợi và thách thức trong công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm này trên địa bàn chiến lược Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung.

 • V_L2_00590.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Toàn (2004)

 • Nghiên cứu lý luận về thực tiễn vấn đề ma túy, nghiện ma túy, tái nghiện ma túy, đặc điểm tâm lý của thanh niên tái nghiện ma túy. Tìm hiểu một số đặc điểm tự ý thức nổi trội của thanh niên tái nghiện ma túy tại địa bàn Hà Nội (độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi) : tự ý thức về vị trí của mình trong gia đình, nhóm bạn, về vai trò của tri thức đối với bản thân... Trên cơ sở kết quả thu được rút ra một số kết luận và đưa ra một số khuyến nghị về phương diện giáo dục nhằm góp phần vào việc nâng cao hiệu quả cai nghiện và việc giảm số người tái nghiện ma túy.

 • 00050000399.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2010)

 • Trình bày một số vấn đề chung về tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Phân tích thực trạng tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Đề xuất một số biện pháp hoàn thiện quy định pháp luật hình sự nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

 • 00050000399.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2010)

 • Trình bày một số vấn đề chung về tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Phân tích thực trạng tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Đề xuất một số biện pháp hoàn thiện quy định pháp luật hình sự nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

 • V_L0_02222.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Vương (2009)

 • Trình bày lịch sử các quy định của pháp luật hình sự và chính sách hình sự của Nhà nước ta về tội sử dụng trái phép chất ma túy, tìm hiểu thực trạng của tình hình sử dụng trái phép chất ma túy ở Việt Nam và hậu quả của nó. Nghiên cứu các quy định trong Bộ Luật hình sự Việt Nam 1999 về tội sử dụng trái phép chất ma túy. Phân tích thực tiễn áp dụng quy phạm của Điều 199 Bộ Luật hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy ở nước ta trong thời gian vừa qua, chỉ ra những vướng mắc gặp phải và đưa ra một số biện pháp góp phần hoàn thiện quy phạm pháp luật và đấu tranh với loại tội phạm ma túy này như: Đối với hướng xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và các giải pháp đấu tranh và p...

 • V_L0_02222_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Vương;  Advisor: Võ, Khánh Vinh (2009)

 • Trình bày lịch sử các quy định của pháp luật hình sự và chính sách hình sự của Nhà nước ta về tội sử dụng trái phép chất ma túy, tìm hiểu thực trạng của tình hình sử dụng trái phép chất ma túy ở Việt Nam và hậu quả của nó (...)

 • V_L0_00719.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thảo Lan;  Advisor: Trương, Quang Vinh (2005)

 • Tình hình tội phạm của tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc Việt Nam. Trình bày nguyên nhân và điều kiện của tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy ở các tỉnh này. Đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy ở một số tỉnh Tây Bắc Việt Nam

Browsing by Subject Ma túy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • 00050005216.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Nhị;  Advisor: Thái, Vĩnh Thắng (2015)

 • Một là, luận văn đã kết hợp giữa nghiên cứu lý luận, thực tiễn lập pháp và thực tiễn áp dụng pháp luật; giữa nghiên cứu thực định, nghiên cứu mang tính chất xã hội học. Cách đặt vấn đề vừa mang tính khái quát vừa mang tính cụ thể. Điều đó được thể hiện rõ trong toàn bộ kết cấu và nội dung trình bày của luận văn. Hai là, luận văn đã đặt ra và giải quyết khá thành công những vấn đề chung về áp dụng pháp luật trong xét xử các vụ án về ma túy, bao gồm ba nhóm vấn đề: những vấn đề lý luận về áp dụng pháp luật trong xét xử các vụ án về ma túy của tòa án; tình hình áp dụng pháp luật trong xét xử các vụ án về ma túy của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La; quan điểm và giải pháp áp đảm bảo áp dụng ...

 • 01050003828.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Đức Trọng;  Advisor: Nguyễn, Xuân Trường (2016)

 • Các chất ma túy trong mẫu sinh học thường có nồng độ thấp, lượng mẫu lấy phân tích thường xuyên không nhiều và thường bị đào thải theo thời gian. Do đó cần có sự kết hợp tốt giữ kỹ thuật xử lý mẫu và phương pháp phân tích. Sự kết hợp chặt chẽ giữ kỹ thuật xử lý mẫu và phương pháp phân tích sẽ cho phép phát hiện được các chất ma túy tổng hợp có nồng độ thấp. Xuất phát từ những lý do trên tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu xây dựng phương pháp phát hiện Methamphetamine trong mẫu tóc bằng phương pháp Sắc ký khí khối phổ kép (GC/MS/MS)” Đề tài nghiên cứu được thực hiện theo mục tiêu đưa ra với các kết quả đạt được như sau: Khảo sát hoàn thiện điều kiện phân tích định...

 • V_L2_01653.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thu Hằng;  Advisor: Trịnh, Văn Tùng (2009)

 • Những năm gần đây, tệ nạn ma tuý đã trở thành vấn đề có tính toàn cầu, là mối đe doạ đến hoà bình và trật tự của loài người. Do vậy, tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải đương đầu với vấn đề này. Tệ nạn hút ma tuý đang ngày càng lan rộng. Sản xuất ma tuý khá phổ biến khắp nơi trên thế giới. Hoạt động buôn lậu ma tuý đang hoành hành trên khắp mọi nơi. Các nhóm tội phạm ma tuý đã mang tính chất xuyên quốc gia và liên quốc gia. Ba Công ước quốc tế về kiểm soát ma tuý của Liên hiệp quốc (Công ước thống nhất về các chất gây nghiện năm 1961, Công ước về các chất hướng thần năm 1971 và Công ước về chống buôn bán bất hợp pháp các chất gây nghiện và các chất hướng thần năm 1988) thể hiện...

 • 4054-85-7523-1-10-20170329.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Đức Minh (2017)

 • Vùng Tây Bắc có vị thế địa chính trị vô cùng quan trọng, liên quan mật thiết đến sự tồn vong và hưng thịnh của đất nước. Nghiên cứu những tác động, ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế - xã hội đến việc phát sinh và phát triển của các loại tội phạm xuyên quốc gia ở vùng Tây Bắc góp phần nhận diện, làm rõ những đặc điểm, yêu cầu, thuận lợi và thách thức trong công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm này trên địa bàn chiến lược Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung.

 • V_L2_00590.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Toàn (2004)

 • Nghiên cứu lý luận về thực tiễn vấn đề ma túy, nghiện ma túy, tái nghiện ma túy, đặc điểm tâm lý của thanh niên tái nghiện ma túy. Tìm hiểu một số đặc điểm tự ý thức nổi trội của thanh niên tái nghiện ma túy tại địa bàn Hà Nội (độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi) : tự ý thức về vị trí của mình trong gia đình, nhóm bạn, về vai trò của tri thức đối với bản thân... Trên cơ sở kết quả thu được rút ra một số kết luận và đưa ra một số khuyến nghị về phương diện giáo dục nhằm góp phần vào việc nâng cao hiệu quả cai nghiện và việc giảm số người tái nghiện ma túy.

 • 00050000399.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2010)

 • Trình bày một số vấn đề chung về tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Phân tích thực trạng tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Đề xuất một số biện pháp hoàn thiện quy định pháp luật hình sự nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

 • 00050000399.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2010)

 • Trình bày một số vấn đề chung về tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Phân tích thực trạng tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Đề xuất một số biện pháp hoàn thiện quy định pháp luật hình sự nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

 • V_L0_02222.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Vương (2009)

 • Trình bày lịch sử các quy định của pháp luật hình sự và chính sách hình sự của Nhà nước ta về tội sử dụng trái phép chất ma túy, tìm hiểu thực trạng của tình hình sử dụng trái phép chất ma túy ở Việt Nam và hậu quả của nó. Nghiên cứu các quy định trong Bộ Luật hình sự Việt Nam 1999 về tội sử dụng trái phép chất ma túy. Phân tích thực tiễn áp dụng quy phạm của Điều 199 Bộ Luật hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy ở nước ta trong thời gian vừa qua, chỉ ra những vướng mắc gặp phải và đưa ra một số biện pháp góp phần hoàn thiện quy phạm pháp luật và đấu tranh với loại tội phạm ma túy này như: Đối với hướng xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và các giải pháp đấu tranh và p...

 • V_L0_02222_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Vương;  Advisor: Võ, Khánh Vinh (2009)

 • Trình bày lịch sử các quy định của pháp luật hình sự và chính sách hình sự của Nhà nước ta về tội sử dụng trái phép chất ma túy, tìm hiểu thực trạng của tình hình sử dụng trái phép chất ma túy ở Việt Nam và hậu quả của nó (...)

 • V_L0_00719.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thảo Lan;  Advisor: Trương, Quang Vinh (2005)

 • Tình hình tội phạm của tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc Việt Nam. Trình bày nguyên nhân và điều kiện của tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy ở các tỉnh này. Đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy ở một số tỉnh Tây Bắc Việt Nam