Browsing by Subject Ma túy tổng hợp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050002973.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Tạ, Thùy Linh;  Advisor: Nguyễn, Thị Ánh Hường; Nguyễn, Xuân Trường (2016)

  • Hiện nay, việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán và sử dụng ma túy ngày càng tinh vi, phức tạp và khó kiểm soát. Các cán bộ phải làm giám định khá nhiều loại chất và các chế phẩm của chúng, phải sử dụng các phƣơng pháp khoa học đòi hỏi phải nhanh hơn, chình xác hơn và đặc hiệu hơn. Kết quả giám định phải là tin cậy và đáp ứng các yêu cầu của các cơ quan thực thi luật pháp của mỗi nƣớc. Do vậy, việc xác định đối tƣợng có sử dụng ma túy thông qua giám định mẫu phẩm sinh học (nước tiểu) của chình đối tƣợng đó cũng rất cần thiế

Browsing by Subject Ma túy tổng hợp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050002973.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Tạ, Thùy Linh;  Advisor: Nguyễn, Thị Ánh Hường; Nguyễn, Xuân Trường (2016)

  • Hiện nay, việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán và sử dụng ma túy ngày càng tinh vi, phức tạp và khó kiểm soát. Các cán bộ phải làm giám định khá nhiều loại chất và các chế phẩm của chúng, phải sử dụng các phƣơng pháp khoa học đòi hỏi phải nhanh hơn, chình xác hơn và đặc hiệu hơn. Kết quả giám định phải là tin cậy và đáp ứng các yêu cầu của các cơ quan thực thi luật pháp của mỗi nƣớc. Do vậy, việc xác định đối tƣợng có sử dụng ma túy thông qua giám định mẫu phẩm sinh học (nước tiểu) của chình đối tƣợng đó cũng rất cần thiế