Browsing by Subject Ma trận

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 01050000534_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Văn Thịnh;  Advisor: Nguyễn, Xuân Hãn (2011)

 • Trình bày quá trình phân rã muon: yếu tố ma trận của quá trình phân rã; tốc độ phân rã của quá trình. Tìm hiểu đóng góp của bổ chính tương tác điện từ cho phân rã muon: giới thiệu cách tìm biên độ của phép dời chuyển cho quá trình; phương pháp cho quá trìn (...)

 • 00050003083.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quang Huy (2013)

 • Luận văn này đã thực hiện việc tìm hiểu về kích thích bằng xung hypersecant, thu tín hiệu cộng hưởng từ và kỹ thuật lấy mẫu nén. Mặt khác cũng thấy rõ được việc sử dụng xung hypersecant trong PMRI cải thiện đáng kể tốc độ thu tín hiệu MR. Kết hợp áp dụng kỹ thuật lấy mẫu nén và sử dụng xung hypersecant cho hiệu quả tốt về thời gian thu tín hiệu và tạo ảnh cộng hưởng từ, do vừa thực hiện kích thích cộng hưởng vừa thu tín hiệu, đồng thời áp dụng kỹ thuật lấy mẫu nén tức là chỉ thực hiện lấy mẫu với số lượng nhỏ hơn rất nhiều chiều dài của xung. Từ kết quả mô phỏng cho thấy việc thiết lập các thông số của xung hypersecant và thay đổi tỷ lệ nén của CS có thể thu được sự khác biệt của ảnh ...

Browsing by Subject Ma trận

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 01050000534_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Văn Thịnh;  Advisor: Nguyễn, Xuân Hãn (2011)

 • Trình bày quá trình phân rã muon: yếu tố ma trận của quá trình phân rã; tốc độ phân rã của quá trình. Tìm hiểu đóng góp của bổ chính tương tác điện từ cho phân rã muon: giới thiệu cách tìm biên độ của phép dời chuyển cho quá trình; phương pháp cho quá trìn (...)

 • 00050003083.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quang Huy (2013)

 • Luận văn này đã thực hiện việc tìm hiểu về kích thích bằng xung hypersecant, thu tín hiệu cộng hưởng từ và kỹ thuật lấy mẫu nén. Mặt khác cũng thấy rõ được việc sử dụng xung hypersecant trong PMRI cải thiện đáng kể tốc độ thu tín hiệu MR. Kết hợp áp dụng kỹ thuật lấy mẫu nén và sử dụng xung hypersecant cho hiệu quả tốt về thời gian thu tín hiệu và tạo ảnh cộng hưởng từ, do vừa thực hiện kích thích cộng hưởng vừa thu tín hiệu, đồng thời áp dụng kỹ thuật lấy mẫu nén tức là chỉ thực hiện lấy mẫu với số lượng nhỏ hơn rất nhiều chiều dài của xung. Từ kết quả mô phỏng cho thấy việc thiết lập các thông số của xung hypersecant và thay đổi tỷ lệ nén của CS có thể thu được sự khác biệt của ảnh ...