Browsing by Subject N-acetyl-D - glucozamin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • LỰA CHỌN ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY, TINH SẠCH VÀ NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TÍNH CỦA ENZYME CHITINASE TỪ CHỦNG NẤM SỢI BEAUVERIA BASSIANA VN-101103.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Lê Thị Hoàng Yến; Nguyễn Anh Tuấn; Nguyễn Thị Hồng Nhung; Đào Thị Lương; Jacky Dommes; Marie-France Versali; Dương Văn Hợp (2012-07-06)

  • Chitin được xem là nguồn polysacharit cacbon có trữ lượng lớn khoảng 10^11 tấn /năm đứng thứ 2 sau sinh khối thực vật trên trái đất [7,15]. Công thức chung của Chitin là (C8H13O5N)n là polyme của liên kết β(1-4) N-acetyl-D - glucozamin hoặc dẫn xuất khác của glucoza [6,11]. Dưới tác động của các enzyme chitinase (Endochitinase (EC3.2.2.14); chitobiadase (EC.3.2.1.29) β(1-4) acetyl glucozaminidase (EC.3.2.1.30) chitin được chuyển hóa thành các dẫn xuất có trọng lượng phân tử thấp hơn: chitooligosacharit, diacetylchitobiose và sản phẩm cuối cùng là N-acetylglucozamin [5,6,13]. Sau đó nhờ enzyme deacetylase xúc tác cho việc loại gốc acetyl trong các đơn vị N-acetyl glucozamin trong phân ...

Browsing by Subject N-acetyl-D - glucozamin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • LỰA CHỌN ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY, TINH SẠCH VÀ NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TÍNH CỦA ENZYME CHITINASE TỪ CHỦNG NẤM SỢI BEAUVERIA BASSIANA VN-101103.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Lê Thị Hoàng Yến; Nguyễn Anh Tuấn; Nguyễn Thị Hồng Nhung; Đào Thị Lương; Jacky Dommes; Marie-France Versali; Dương Văn Hợp (2012-07-06)

  • Chitin được xem là nguồn polysacharit cacbon có trữ lượng lớn khoảng 10^11 tấn /năm đứng thứ 2 sau sinh khối thực vật trên trái đất [7,15]. Công thức chung của Chitin là (C8H13O5N)n là polyme của liên kết β(1-4) N-acetyl-D - glucozamin hoặc dẫn xuất khác của glucoza [6,11]. Dưới tác động của các enzyme chitinase (Endochitinase (EC3.2.2.14); chitobiadase (EC.3.2.1.29) β(1-4) acetyl glucozaminidase (EC.3.2.1.30) chitin được chuyển hóa thành các dẫn xuất có trọng lượng phân tử thấp hơn: chitooligosacharit, diacetylchitobiose và sản phẩm cuối cùng là N-acetylglucozamin [5,6,13]. Sau đó nhờ enzyme deacetylase xúc tác cho việc loại gốc acetyl trong các đơn vị N-acetyl glucozamin trong phân ...