Browsing by Subject N-methyl perhydrotriazinoaza

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document(2).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Trương, Hồng Hiếu; Tô, Hải Tùng; Đào, Thị Nhung; Lê, Tuấn Anh; Soldatenkov, A.T (2015)

  • Các dẫn xuất NH-perhydrotriazinoaza crown ether được tổng hợp với hiệu suất cao từ các hợp chất diarylaldehyde, aminoacetate và thioure hoặc guanidine. Phản ứng đa tác nhân dạng này cũng được áp dụng thành công khi ngưng tụ ba tác nhân N-methylamine chloride, diarylaldehyde và thioure. Cấu tạo của sản phẩm N-methyl perhydrotriazinoaza crown ether (4) được nghiên cứu và khẳng định bởi phương pháp nhiễu xạ tia X đơn phân tử

Browsing by Subject N-methyl perhydrotriazinoaza

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • document(2).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Trương, Hồng Hiếu; Tô, Hải Tùng; Đào, Thị Nhung; Lê, Tuấn Anh; Soldatenkov, A.T (2015)

  • Các dẫn xuất NH-perhydrotriazinoaza crown ether được tổng hợp với hiệu suất cao từ các hợp chất diarylaldehyde, aminoacetate và thioure hoặc guanidine. Phản ứng đa tác nhân dạng này cũng được áp dụng thành công khi ngưng tụ ba tác nhân N-methylamine chloride, diarylaldehyde và thioure. Cấu tạo của sản phẩm N-methyl perhydrotriazinoaza crown ether (4) được nghiên cứu và khẳng định bởi phương pháp nhiễu xạ tia X đơn phân tử