Browsing by Subject Na Uy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050004185.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Minh Nguyệt;  Advisor: Bùi, Hồng Hạnh (2016)

  • Hệ thống hóa các hiệp định, hiệp ước song phương, đa phương có vai trò định hướng, chi phối mối quan hệ giữa Na Uy và Liên minh châu Âu trong các lĩnh vực. Phân tích lợi ích, thách thức ca Na Uy trong mối quan hệ với Liên minh châu Âu từng lĩnh vực cụ thể. Từ thực tiễn đi ti lý giải vì sao cho tới nay Na Uy vẫn lựa chọn “đứng ngoài” EU và tương lai mối quan hệ này sẽ ra sao?

Browsing by Subject Na Uy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050004185.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Minh Nguyệt;  Advisor: Bùi, Hồng Hạnh (2016)

  • Hệ thống hóa các hiệp định, hiệp ước song phương, đa phương có vai trò định hướng, chi phối mối quan hệ giữa Na Uy và Liên minh châu Âu trong các lĩnh vực. Phân tích lợi ích, thách thức ca Na Uy trong mối quan hệ với Liên minh châu Âu từng lĩnh vực cụ thể. Từ thực tiễn đi ti lý giải vì sao cho tới nay Na Uy vẫn lựa chọn “đứng ngoài” EU và tương lai mối quan hệ này sẽ ra sao?