Browsing by Subject Qquan hệ đối ngoại

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • TC_02529.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Văn Kim (2010)

  • Ngay sau khi vào phuong Nam mở đất, nhận thấy những ưu thế trong phát triển kinh tế thương mại của Đàng Trong, Nguyễn hoàng đã sớm có sự lựa chọn và tập trung phát triển mạnh mẽ nền kinh tế ngoại thương. Nhờ đó, chỉ trong một thời gian ngắn, Đàng Trong đã trở thành một vương quốc cường thịnh, một trung tâm thương mại lớn của Đông Nam Á. Việc xây dựng được nền tảng kinh tế vững chắc trong đó có ngoại thương không chỉ góp phần đem lại một diện mạo mới cho kinh tế Đàng Trong mà còn tạo nên những điều kiện thiết yếu cho chính quyền này củng cố quyền lực và bảo vệ chủ quyền dân tộc. Trong quan hệ đối ngoại, vào thế kỷ XVI – XVIII, chúa Nguyễn đã dựa vào các quốc gia truyền thống, tức thế ...

Browsing by Subject Qquan hệ đối ngoại

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • TC_02529.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Văn Kim (2010)

  • Ngay sau khi vào phuong Nam mở đất, nhận thấy những ưu thế trong phát triển kinh tế thương mại của Đàng Trong, Nguyễn hoàng đã sớm có sự lựa chọn và tập trung phát triển mạnh mẽ nền kinh tế ngoại thương. Nhờ đó, chỉ trong một thời gian ngắn, Đàng Trong đã trở thành một vương quốc cường thịnh, một trung tâm thương mại lớn của Đông Nam Á. Việc xây dựng được nền tảng kinh tế vững chắc trong đó có ngoại thương không chỉ góp phần đem lại một diện mạo mới cho kinh tế Đàng Trong mà còn tạo nên những điều kiện thiết yếu cho chính quyền này củng cố quyền lực và bảo vệ chủ quyền dân tộc. Trong quan hệ đối ngoại, vào thế kỷ XVI – XVIII, chúa Nguyễn đã dựa vào các quốc gia truyền thống, tức thế ...