Browsing by Subject Quản lý công

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 39
 • UEB_00071.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bui, Thai Quang;  Advisor: Sven Jungerhem; Nguyen, Hong Son (2011)

 • Ở Việt Nam có rất ít công trình nghiên cứu đầy đủ về mối quan hệ giữa vấn đề hiện đại hóa hải quan gắn kết và đem lại kết quả như thế nào đối với thương mại nói chung và thương mại khu vực biên giới nói riêng. Đây là một đề tài tổng thể nằm trong chuỗi những vấn đề liên quan đến phát triển thương mại biên giới, trong đó tập trung yếu tố tạo thuận lợi cho thương mại của quản lý hải quan.

 • UEB_00069.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Cao Đàm; Lê, Anh Tuấn; Nguyễn, Ngọc Dương;  Advisor: Sven Jungerhem; Nguyen, Khac Hung (2011)

 • Chương 1: Lý luận chung về phân cấp, phân cấp quản lý và thực tiễn tại một số quốc gia trên thế giới. Chương 2: Thực trạng phân cấp quản lý trong ngành giao thông vận tải Việt Nam và tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương 3: Kết luận và đề xuất bộ tiêu chí

 • UEB_00076.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bui, Tien Phong; Nguyen, Viet Cuong; Pham, Thi Binh;  Advisor: Dang, Khac Anh; Ven, ErikSvard (2011)

 • Đánh giá vai trò của nhà nước đối với lĩnh vực y tế ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới; phân tích thực trạng vai trò của nhà nước đối với sự phát triển lĩnh vực y tế Việt Nam hiện nay và Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với lĩnh vực y tế Việt Nam trong thời gian tới.

Browsing by Subject Quản lý công

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 39
 • UEB_00071.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bui, Thai Quang;  Advisor: Sven Jungerhem; Nguyen, Hong Son (2011)

 • Ở Việt Nam có rất ít công trình nghiên cứu đầy đủ về mối quan hệ giữa vấn đề hiện đại hóa hải quan gắn kết và đem lại kết quả như thế nào đối với thương mại nói chung và thương mại khu vực biên giới nói riêng. Đây là một đề tài tổng thể nằm trong chuỗi những vấn đề liên quan đến phát triển thương mại biên giới, trong đó tập trung yếu tố tạo thuận lợi cho thương mại của quản lý hải quan.

 • UEB_00069.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Cao Đàm; Lê, Anh Tuấn; Nguyễn, Ngọc Dương;  Advisor: Sven Jungerhem; Nguyen, Khac Hung (2011)

 • Chương 1: Lý luận chung về phân cấp, phân cấp quản lý và thực tiễn tại một số quốc gia trên thế giới. Chương 2: Thực trạng phân cấp quản lý trong ngành giao thông vận tải Việt Nam và tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương 3: Kết luận và đề xuất bộ tiêu chí

 • UEB_00076.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bui, Tien Phong; Nguyen, Viet Cuong; Pham, Thi Binh;  Advisor: Dang, Khac Anh; Ven, ErikSvard (2011)

 • Đánh giá vai trò của nhà nước đối với lĩnh vực y tế ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới; phân tích thực trạng vai trò của nhà nước đối với sự phát triển lĩnh vực y tế Việt Nam hiện nay và Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với lĩnh vực y tế Việt Nam trong thời gian tới.