Browsing by Subject Quản lý công chức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L0_00344_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Hoa Nam;  Advisor: Đỗ, Xuân Tiến (2004)

  • Lụân văn mô tả bài toán quản lý nhân sự. Nêu cơ sở lý thuyết về dữ liệu phân tán. Mô hình nghiệp vụ hệ thống quản lý công chức giáo dục-đào tạo. Thiết kế cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin và hệ thống chương trình

Browsing by Subject Quản lý công chức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L0_00344_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Hoa Nam;  Advisor: Đỗ, Xuân Tiến (2004)

  • Lụân văn mô tả bài toán quản lý nhân sự. Nêu cơ sở lý thuyết về dữ liệu phân tán. Mô hình nghiệp vụ hệ thống quản lý công chức giáo dục-đào tạo. Thiết kế cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin và hệ thống chương trình