Browsing by Subject Quản lý công nghiệp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • Luan van.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Kim Thanh;  Advisor: Lưu, Quốc Đạt (2015)

 • Tổng quan cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về phát triển công nghiệp tại các làng nghề. Đánh giá thực trạng công nghiệp tại các làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội và chỉ ra những thuận lợi và khó khăn của phát triển công nghiệp tại các làng nghề hiện nay. Đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm phát triển công nghiệp tại các làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội.

 • 00050008698.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lã, Đức Đoàn (2017)

 • Từ tình hình thực tế về công tác quản lý nhà nước về các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nhận thấy công tác quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, yếu kém, theo đó luận văn đi sâu vào phân tích tình hình thực trạng công tác quản lý nhà nước về Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế nguyên nhân đồng thời đưa ra các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đề xuất một số kiến nghị đối với Bộ Công Thương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác trên.

 • 00050009050.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hạnh;  Advisor: Lê, Quốc Hội (2017)

 • - Về mặt lý luận: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp. - Về mặt thực tiễn: + Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân. + Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Browsing by Subject Quản lý công nghiệp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • Luan van.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Kim Thanh;  Advisor: Lưu, Quốc Đạt (2015)

 • Tổng quan cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về phát triển công nghiệp tại các làng nghề. Đánh giá thực trạng công nghiệp tại các làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội và chỉ ra những thuận lợi và khó khăn của phát triển công nghiệp tại các làng nghề hiện nay. Đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm phát triển công nghiệp tại các làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội.

 • 00050008698.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lã, Đức Đoàn (2017)

 • Từ tình hình thực tế về công tác quản lý nhà nước về các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nhận thấy công tác quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, yếu kém, theo đó luận văn đi sâu vào phân tích tình hình thực trạng công tác quản lý nhà nước về Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế nguyên nhân đồng thời đưa ra các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đề xuất một số kiến nghị đối với Bộ Công Thương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác trên.

 • 00050009050.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hạnh;  Advisor: Lê, Quốc Hội (2017)

 • - Về mặt lý luận: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp. - Về mặt thực tiễn: + Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân. + Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.