Browsing by Subject Quản lý công ty

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Nghiên cứu so sánh quản lý công ty cổ phần theo pháp luật CHXHCN Việt Nam và pháp luật CHND Trung Hoa.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Viễn Phú;  Advisor: Phạm, Duy Nghĩa, 1965-; Vũ, Quang (2005)

  • Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý công ty cổ phần, khảo sát mô hình về quản lý loại hình công ty này trên thế giới; Nghiên cứu phương pháp quản lý công ty cổ phần ở 2 nước Việt Nam và Trung Quốc, đã chỉ ra những bất cập của các điều luật về công ty cổ phần theo pháp luật của 2 nước Việt Nam và Trung Quốc, phân tích những nguyên nhân đưa đến việc kém hiệu quả của việc cổ phần hoá và quản lý công ty, từ đó đưa ra những gợi mở và các biện pháp để hoàn thiện cơ chế quản lý công ty cô rphần của Việt Nam và Trung Quốc

Browsing by Subject Quản lý công ty

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Nghiên cứu so sánh quản lý công ty cổ phần theo pháp luật CHXHCN Việt Nam và pháp luật CHND Trung Hoa.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Viễn Phú;  Advisor: Phạm, Duy Nghĩa, 1965-; Vũ, Quang (2005)

  • Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý công ty cổ phần, khảo sát mô hình về quản lý loại hình công ty này trên thế giới; Nghiên cứu phương pháp quản lý công ty cổ phần ở 2 nước Việt Nam và Trung Quốc, đã chỉ ra những bất cập của các điều luật về công ty cổ phần theo pháp luật của 2 nước Việt Nam và Trung Quốc, phân tích những nguyên nhân đưa đến việc kém hiệu quả của việc cổ phần hoá và quản lý công ty, từ đó đưa ra những gợi mở và các biện pháp để hoàn thiện cơ chế quản lý công ty cô rphần của Việt Nam và Trung Quốc