Browsing by Subject Quản lý cộng đồng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • TC_001063.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Hoàng, Thị Kim Quế (2005)

  • Vận dụng, nghiên cứu, khảo sát tập quán, luật tục, hương ước là việc làm hợp hiến, hợp đạo lý, cách thức quản lý cộng đồng truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Luật tục là một công trình tập thể của cả cộng đồng và được chọn lọc, lưu truyền qua nhiều thế hệ. Mỗi một điều luật thường sử dụng cách thể hiện “quy tắc xử sự” theo công thức phổ quát: Nêu sự kiện, hành vi – dẫn giải tác hại của hành vi vi phạm (hoặc không vi phạm) – yêu cầu xử lý chung hoặc chế tài cụ thể.

Browsing by Subject Quản lý cộng đồng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • TC_001063.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Hoàng, Thị Kim Quế (2005)

  • Vận dụng, nghiên cứu, khảo sát tập quán, luật tục, hương ước là việc làm hợp hiến, hợp đạo lý, cách thức quản lý cộng đồng truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Luật tục là một công trình tập thể của cả cộng đồng và được chọn lọc, lưu truyền qua nhiều thế hệ. Mỗi một điều luật thường sử dụng cách thể hiện “quy tắc xử sự” theo công thức phổ quát: Nêu sự kiện, hành vi – dẫn giải tác hại của hành vi vi phạm (hoặc không vi phạm) – yêu cầu xử lý chung hoặc chế tài cụ thể.