Browsing by Subject Quản lý chứng chỉ số

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_01415_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Triệu;  Advisor: Trịnh, Nhật Tiến (2007)

 • Làm rõ các khái niệm cơ bản về hệ mã khóa đối xứng, mã khóa công khai, giao thức SSL. Trình bày một số vấn đề công nghệ của cơ sở hạ tầng mật mã khóa công khai, tình hình sử dụng chứng chỉ khóa công khai, các trường cơ bản của một chứng chỉ số, mô hình quả (...)

 • V_L0_01415.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Triệu (2007)

 • Làm rõ các khái niệm cơ bản về hệ mã khóa đối xứng, mã khóa công khai, giao thức SSL. Trình bày một số vấn đề công nghệ của cơ sở hạ tầng mật mã khóa công khai, tình hình sử dụng chứng chỉ khóa công khai, các trường cơ bản của một chứng chỉ số, mô hình quản lý chứng chỉ số cũng như chức năng, giao thức quản lý chứng chỉ số. Đồng thời thử nghiệm xây dựng hệ thống quản lý chứng chỉ số, phân tích hoạt động, mô hình phân cấp của hệ thống dựa trên công nghệ SSL và IAIK và đưa ra các giải pháp về công nghệ cho các ứng dụng thực tế liên quan đến chứng chỉ số

 • V_L0_01415.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Triệu;  Advisor: Trịnh, Nhật Tiến (2007)

 • Làm rõ các khái niệm cơ bản về hệ mã khóa đối xứng, mã khóa công khai, giao thức SSL. Trình bày một số vấn đề công nghệ của cơ sở hạ tầng mật mã khóa công khai, tình hình sử dụng chứng chỉ khóa công khai, các trường cơ bản của một chứng chỉ số, mô hình quản lý chứng chỉ số cũng như chức năng, giao thức quản lý chứng chỉ số. Đồng thời thử nghiệm xây dựng hệ thống quản lý chứng chỉ số, phân tích hoạt động, mô hình phân cấp của hệ thống dựa trên công nghệ SSL và IAIK và đưa ra các giải pháp về công nghệ cho các ứng dụng thực tế liên quan đến chứng chỉ số

Browsing by Subject Quản lý chứng chỉ số

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_01415_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Triệu;  Advisor: Trịnh, Nhật Tiến (2007)

 • Làm rõ các khái niệm cơ bản về hệ mã khóa đối xứng, mã khóa công khai, giao thức SSL. Trình bày một số vấn đề công nghệ của cơ sở hạ tầng mật mã khóa công khai, tình hình sử dụng chứng chỉ khóa công khai, các trường cơ bản của một chứng chỉ số, mô hình quả (...)

 • V_L0_01415.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Triệu (2007)

 • Làm rõ các khái niệm cơ bản về hệ mã khóa đối xứng, mã khóa công khai, giao thức SSL. Trình bày một số vấn đề công nghệ của cơ sở hạ tầng mật mã khóa công khai, tình hình sử dụng chứng chỉ khóa công khai, các trường cơ bản của một chứng chỉ số, mô hình quản lý chứng chỉ số cũng như chức năng, giao thức quản lý chứng chỉ số. Đồng thời thử nghiệm xây dựng hệ thống quản lý chứng chỉ số, phân tích hoạt động, mô hình phân cấp của hệ thống dựa trên công nghệ SSL và IAIK và đưa ra các giải pháp về công nghệ cho các ứng dụng thực tế liên quan đến chứng chỉ số

 • V_L0_01415.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Triệu;  Advisor: Trịnh, Nhật Tiến (2007)

 • Làm rõ các khái niệm cơ bản về hệ mã khóa đối xứng, mã khóa công khai, giao thức SSL. Trình bày một số vấn đề công nghệ của cơ sở hạ tầng mật mã khóa công khai, tình hình sử dụng chứng chỉ khóa công khai, các trường cơ bản của một chứng chỉ số, mô hình quản lý chứng chỉ số cũng như chức năng, giao thức quản lý chứng chỉ số. Đồng thời thử nghiệm xây dựng hệ thống quản lý chứng chỉ số, phân tích hoạt động, mô hình phân cấp của hệ thống dựa trên công nghệ SSL và IAIK và đưa ra các giải pháp về công nghệ cho các ứng dụng thực tế liên quan đến chứng chỉ số