Browsing by Subject Quản lý dân cư

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_00156.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Trọng Cường (2003)

 • Trên cơ sở tìm hiểu một số vấn đề lý luận về quản lý hộ tịch, tác giả tiến hành khảo sát thực trạng việc quản lý hộ tịch ở Việt Nam trong thời gian qua; Nêu nổi bật những ưu nhược điểm của công việc này đồng thời đưa ra một số quan điểm, phương hướng đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hộ tịch

 • V-LO-00156.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Trọng Cường;  Advisor: Phạm, Hồng Thái, 1953- (2003)

 • Trên cơ sở tìm hiểu một số vấn đề lý luận về quản lý hộ tịch, tác giả tiến hành khảo sát thực trạng việc quản lý hộ tịch ở Việt Nam trong thời gian qua; Nêu nổi bật những ưu nhược điểm của công việc này đồng thời đưa ra một số quan điểm, phương hướng đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hộ tịch

Browsing by Subject Quản lý dân cư

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_00156.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Trọng Cường (2003)

 • Trên cơ sở tìm hiểu một số vấn đề lý luận về quản lý hộ tịch, tác giả tiến hành khảo sát thực trạng việc quản lý hộ tịch ở Việt Nam trong thời gian qua; Nêu nổi bật những ưu nhược điểm của công việc này đồng thời đưa ra một số quan điểm, phương hướng đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hộ tịch

 • V-LO-00156.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Trọng Cường;  Advisor: Phạm, Hồng Thái, 1953- (2003)

 • Trên cơ sở tìm hiểu một số vấn đề lý luận về quản lý hộ tịch, tác giả tiến hành khảo sát thực trạng việc quản lý hộ tịch ở Việt Nam trong thời gian qua; Nêu nổi bật những ưu nhược điểm của công việc này đồng thời đưa ra một số quan điểm, phương hướng đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hộ tịch