Browsing by Subject Ra trường chờ việc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 189_p69-p701.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Văn Trương (2006)

  • Nhận tấm bằng cử nhân đã mấy năm vậy mà vẫn chưa có việc làm, nhiều bạn trẻ chặc lưỡi bình thản: “Chuyện bình thường ấy mà! Có việc làm ngay mới là sự lạ!”… Tại sao lại có một bộ phận không nhỏ trí thức trẻ nuôi trong mình những suy nghĩ lạ lùng như vậy…?

Browsing by Subject Ra trường chờ việc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 189_p69-p701.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Văn Trương (2006)

  • Nhận tấm bằng cử nhân đã mấy năm vậy mà vẫn chưa có việc làm, nhiều bạn trẻ chặc lưỡi bình thản: “Chuyện bình thường ấy mà! Có việc làm ngay mới là sự lạ!”… Tại sao lại có một bộ phận không nhỏ trí thức trẻ nuôi trong mình những suy nghĩ lạ lùng như vậy…?