Browsing by Subject Saemaul undong

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 33.1.13.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Cao, Thi Hai Bac (2017)

  • Trong 5 năm trở lại đây, phong trào xây dựng phát triển nông thôn mới đang được quan tâm đặc biệt tại Việt Nam. Việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 của thủ tướng Chính phủ năm 2010 đã phản ánh rõ quyết tâm của Việt Nam trong việc cải thiện, nâng cao điều kiện sống tại khu vực nông thôn nhằm tạo nên sự phát triển cân bằng giữa nông thôn và đô thị cũng như sự phát triển bền vững của quốc gia. Trong công cuộc xây dựng phát triển nông thôn mới này, Việt Nam sẽ không thể thành công nếu không học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia đi trước trên thế giới. Do có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa cũng như các bối cảnh thực hiện phong trào ...

Browsing by Subject Saemaul undong

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 33.1.13.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Cao, Thi Hai Bac (2017)

  • Trong 5 năm trở lại đây, phong trào xây dựng phát triển nông thôn mới đang được quan tâm đặc biệt tại Việt Nam. Việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 của thủ tướng Chính phủ năm 2010 đã phản ánh rõ quyết tâm của Việt Nam trong việc cải thiện, nâng cao điều kiện sống tại khu vực nông thôn nhằm tạo nên sự phát triển cân bằng giữa nông thôn và đô thị cũng như sự phát triển bền vững của quốc gia. Trong công cuộc xây dựng phát triển nông thôn mới này, Việt Nam sẽ không thể thành công nếu không học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia đi trước trên thế giới. Do có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa cũng như các bối cảnh thực hiện phong trào ...