Browsing by Subject Văn hóa Ấn Độ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • V_L2_01262.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Loan;  Advisor: Đỗ, Thu Hà, người hướng dẫn (2008)

 • 108 tr. + CD-ROM; Khái quát mối tương giao giữa Ấn Độ và Đông Nam Á hải đảo trong lịch sử cũng như ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ tại khu vực Đông Nam Á hải đảo về các lĩnh vực tư tưởng, văn học, tôn giáo ... Nghiên cứu cụ thể một số biểu tượng văn hóa gốc tại Ấn Độ như: biểu (...); Luận văn ThS Châu Á học 60 31 50 Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • 02050000077_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Nhã Văn;  Advisor: Đỗ, Thu Hà (2010)

 • Luận văn ThS. Châu Á học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Electronic Resources; Nghiên cứu sự ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hoá Ấn Độ đối với văn học Việt Nam. Làm rõ dấu ấn của Phật giáo Ấn Độ trong truyện cổ tích Việt Nam, qua đó khẳng định sức sống nội sinh bền vững của văn học Việt Nam. Khảo sát một số truyê (...)

 • 02050000919_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Thanh;  Advisor: Trần, Khách Thành (2012)

 • Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tìm hiểu những vấn đề chung về văn hoá, mối quan hệ giữa văn hoá - văn học, bức tranh chung về văn hoá Ấn Độ và dòng chảy Ấn Độ trong sáng tác Hồ Anh Thái. Tái dựng bức tranh lắp ghép đa chiều quá khứ – hiện tại về tính cách con người và xã hội nơi xứ sở G (...); Electronic Resources

Browsing by Subject Văn hóa Ấn Độ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • V_L2_01262.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Loan;  Advisor: Đỗ, Thu Hà, người hướng dẫn (2008)

 • 108 tr. + CD-ROM; Khái quát mối tương giao giữa Ấn Độ và Đông Nam Á hải đảo trong lịch sử cũng như ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ tại khu vực Đông Nam Á hải đảo về các lĩnh vực tư tưởng, văn học, tôn giáo ... Nghiên cứu cụ thể một số biểu tượng văn hóa gốc tại Ấn Độ như: biểu (...); Luận văn ThS Châu Á học 60 31 50 Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • 02050000077_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Nhã Văn;  Advisor: Đỗ, Thu Hà (2010)

 • Luận văn ThS. Châu Á học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Electronic Resources; Nghiên cứu sự ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hoá Ấn Độ đối với văn học Việt Nam. Làm rõ dấu ấn của Phật giáo Ấn Độ trong truyện cổ tích Việt Nam, qua đó khẳng định sức sống nội sinh bền vững của văn học Việt Nam. Khảo sát một số truyê (...)

 • 02050000919_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Thanh;  Advisor: Trần, Khách Thành (2012)

 • Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tìm hiểu những vấn đề chung về văn hoá, mối quan hệ giữa văn hoá - văn học, bức tranh chung về văn hoá Ấn Độ và dòng chảy Ấn Độ trong sáng tác Hồ Anh Thái. Tái dựng bức tranh lắp ghép đa chiều quá khứ – hiện tại về tính cách con người và xã hội nơi xứ sở G (...); Electronic Resources