Browsing by Subject Văn hóa Champa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 02050000264.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Quảng;  Advisor: Lê, Đình Phụng (2010)

 • Xử lý, hệ thống hóa thông tin thu thập từ thực địa, đưa ra kết quả thống kê, khảo tả một cách đầy đủ, khách quan các di tích, di vật văn hóa Champa ở Thừa Thiên Huế. Đi sâu tìm hiểu về đặc điểm phân bố, hiện trạng, kỹ thuật xây dựng, phong cách, chủ nhân và niên đại… của một số di tích tiêu biểu. Đồng thời nêu bật các mối quan hệ của các di tích văn hóa Champa ở Thừa Thiên Huế nhằm góp phần phục dựng lại gương mặt văn hóa Champa. Xác định các di tích trên bản đồ, nhằm phục vụ cho việc quản lý. Minh chứng cho các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu tiềm năng và giá trị to lớn của khảo cổ học Champa ở Thừa Thiên Huế, từ đó sẽ thúc đẩy sự quan tâm của toàn xã hội đối với di sản văn hóa giá t...

 • 02050000264_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Quảng;  Advisor: Lê, Đình Phụng (2010)

 • Luận văn ThS. Khảo cổ học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Xử lý, hệ thống hóa thông tin thu thập từ thực địa, đưa ra kết quả thống kê, khảo tả một cách đầy đủ, khách quan các di tích, di vật văn hóa Champa ở Thừa Thiên Huế. Đi sâu tìm hiểu về đặc điểm phân bố, hiện trạng, kỹ thuật xây dựng, phong cách, chủ nhân v (...); Electronic Resources

Browsing by Subject Văn hóa Champa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 02050000264.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Quảng;  Advisor: Lê, Đình Phụng (2010)

 • Xử lý, hệ thống hóa thông tin thu thập từ thực địa, đưa ra kết quả thống kê, khảo tả một cách đầy đủ, khách quan các di tích, di vật văn hóa Champa ở Thừa Thiên Huế. Đi sâu tìm hiểu về đặc điểm phân bố, hiện trạng, kỹ thuật xây dựng, phong cách, chủ nhân và niên đại… của một số di tích tiêu biểu. Đồng thời nêu bật các mối quan hệ của các di tích văn hóa Champa ở Thừa Thiên Huế nhằm góp phần phục dựng lại gương mặt văn hóa Champa. Xác định các di tích trên bản đồ, nhằm phục vụ cho việc quản lý. Minh chứng cho các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu tiềm năng và giá trị to lớn của khảo cổ học Champa ở Thừa Thiên Huế, từ đó sẽ thúc đẩy sự quan tâm của toàn xã hội đối với di sản văn hóa giá t...

 • 02050000264_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Quảng;  Advisor: Lê, Đình Phụng (2010)

 • Luận văn ThS. Khảo cổ học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Xử lý, hệ thống hóa thông tin thu thập từ thực địa, đưa ra kết quả thống kê, khảo tả một cách đầy đủ, khách quan các di tích, di vật văn hóa Champa ở Thừa Thiên Huế. Đi sâu tìm hiểu về đặc điểm phân bố, hiện trạng, kỹ thuật xây dựng, phong cách, chủ nhân v (...); Electronic Resources