Browsing by Subject Vai trò cộng đồng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_01265.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Hưng Thịnh (2006)

  • Tập hợp và tìm hiểu các quan điểm lý luận về sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động giám sát sự tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường. Nghiên cứu, phân tích, đánh giá đúng vai trò của cộng đồng đối với hoạt động giám sát sự tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời, tổng hợp, phân tích, đánh giá các văn bản định hướng, văn bản pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường; Tham khảo kinh nghiệm giám sát của cộng đồng đối với sự tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường ở một số nước trên thế giới; Đánh giá được thực trạng cộng đồng giám sát sự tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Từ đó nhận ra những nguyên nhân và yếu tố tác động tới sự tha...

Browsing by Subject Vai trò cộng đồng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_01265.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Hưng Thịnh (2006)

  • Tập hợp và tìm hiểu các quan điểm lý luận về sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động giám sát sự tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường. Nghiên cứu, phân tích, đánh giá đúng vai trò của cộng đồng đối với hoạt động giám sát sự tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời, tổng hợp, phân tích, đánh giá các văn bản định hướng, văn bản pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường; Tham khảo kinh nghiệm giám sát của cộng đồng đối với sự tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường ở một số nước trên thế giới; Đánh giá được thực trạng cộng đồng giám sát sự tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Từ đó nhận ra những nguyên nhân và yếu tố tác động tới sự tha...