Browsing by Subject Y Ban, 1961-

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050000870_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đào, Thu Trang;  Advisor: Hà, Văn Đức (2012)

  • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tìm hiểu thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn của Y Ban. Bước đầu ghi nhận những thành tựu và đóng góp quan trọng của nhà văn Y Ban trong dòng văn xuôi đương đại Việt Nam.; Electronic Resources

Browsing by Subject Y Ban, 1961-

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050000870_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đào, Thu Trang;  Advisor: Hà, Văn Đức (2012)

  • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tìm hiểu thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn của Y Ban. Bước đầu ghi nhận những thành tựu và đóng góp quan trọng của nhà văn Y Ban trong dòng văn xuôi đương đại Việt Nam.; Electronic Resources