Browsing by Subject Y học dân tộc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • DT_00505.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Văn, Ngọc Hướng; Nguyễn, Minh Thảo; Nguyễn, Thị Diễm Trang; Nguyễn, Văn Đậu; Nguyễn, Đình Triệu; Phan, Tống Sơn (2005)

  • Đề tài nghiên cứu các hoạt chất chống ung thư, kháng vi sinh vật trong các cây thuốc dân tộc, tổng hợp các hợp chất hữu cơ có hoạt tính chống ung thư và HIV. Hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm vinca và một số sản phẩm có triển vọng của kết quả nghiên cứu để chuẩn bị cho sản xuất thử Phân lập và xác định cấu trúc phân tử của các hợp chất có hoạt tính chống ung thư kháng vi sinh vật trong một số cây thuốc dân tộc Sưu tầm, tuyển chọn danh mục các cây thuốc dân tộc Việt Nam có hoạt chất chống ung thư và HIV Tổng hợp một số dẫn xuất thymidin phục vụ cho tổng hợp thuốc chống HIV, khảo sát hoạt tính chống ung thư, kháng vi sinh vật của các sản phẩm phân lập và tổng hợp được Nghiên cứ...

Browsing by Subject Y học dân tộc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • DT_00505.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Văn, Ngọc Hướng; Nguyễn, Minh Thảo; Nguyễn, Thị Diễm Trang; Nguyễn, Văn Đậu; Nguyễn, Đình Triệu; Phan, Tống Sơn (2005)

  • Đề tài nghiên cứu các hoạt chất chống ung thư, kháng vi sinh vật trong các cây thuốc dân tộc, tổng hợp các hợp chất hữu cơ có hoạt tính chống ung thư và HIV. Hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm vinca và một số sản phẩm có triển vọng của kết quả nghiên cứu để chuẩn bị cho sản xuất thử Phân lập và xác định cấu trúc phân tử của các hợp chất có hoạt tính chống ung thư kháng vi sinh vật trong một số cây thuốc dân tộc Sưu tầm, tuyển chọn danh mục các cây thuốc dân tộc Việt Nam có hoạt chất chống ung thư và HIV Tổng hợp một số dẫn xuất thymidin phục vụ cho tổng hợp thuốc chống HIV, khảo sát hoạt tính chống ung thư, kháng vi sinh vật của các sản phẩm phân lập và tổng hợp được Nghiên cứ...