Browsing by Subject kali dễ tiêu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • e33.3.1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lưu, Thế Anh (2017)

 • Dinh dưỡng đa lượng (N, P2O5, K2O) rất cần thiết trong các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Hàm lượng các chất dinh dưỡng này trong đất có sự biến động lớn và phụ thuộc nhiều vào hệ thống canh tác, chế độ b ón phân. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu hiện trạng và biến động dinh dưỡng đa lượng trong tầng đất canh tác (0 - 20 cm) của các nhóm đất trồng lúa hai vụ ở tỉnh Thái Bình giai đoạn 2005 - 2015 thông qua 70 mẫu đất tầng mặt đại diện cho các nhóm đất mặn, đất phèn và đất phù sa. Hàm lượng N, P 2O5, K2 O tổng số và P2O5, K2O dễ tiêu của tầng đất canh tác trong giai đoạn 2005 - 2015 có sự thay đổi rõ rệt. Trong tầng đất canh tác đã xuất h...

 • e33.3.1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lưu, Thế Anh (2017)

 • Macronutrients (N, P2O5, K2O) are needed during the growth stages of rice. The concentration of these nutrients of paddy soils is highly variable and dependent on farming systems and manuring regime. This research presents the status and fluctuation of macronutrients in the top soil layer (0 - 20 cm) of paddy soils in Thai Binh province for the period from 2005 to 2015 by analyzing data of 70 samples of the surface soil layer of Salic Fluvisols, Thionic Fluvisols and Fluvisols. The total and available contents of N, P2O5 and K2O were changed distinctively. There are some limiting factors such as lack of available phosphorus in the top soil layer of Fluvisols and lack of available pota...

Browsing by Subject kali dễ tiêu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • e33.3.1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lưu, Thế Anh (2017)

 • Dinh dưỡng đa lượng (N, P2O5, K2O) rất cần thiết trong các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Hàm lượng các chất dinh dưỡng này trong đất có sự biến động lớn và phụ thuộc nhiều vào hệ thống canh tác, chế độ b ón phân. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu hiện trạng và biến động dinh dưỡng đa lượng trong tầng đất canh tác (0 - 20 cm) của các nhóm đất trồng lúa hai vụ ở tỉnh Thái Bình giai đoạn 2005 - 2015 thông qua 70 mẫu đất tầng mặt đại diện cho các nhóm đất mặn, đất phèn và đất phù sa. Hàm lượng N, P 2O5, K2 O tổng số và P2O5, K2O dễ tiêu của tầng đất canh tác trong giai đoạn 2005 - 2015 có sự thay đổi rõ rệt. Trong tầng đất canh tác đã xuất h...

 • e33.3.1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lưu, Thế Anh (2017)

 • Macronutrients (N, P2O5, K2O) are needed during the growth stages of rice. The concentration of these nutrients of paddy soils is highly variable and dependent on farming systems and manuring regime. This research presents the status and fluctuation of macronutrients in the top soil layer (0 - 20 cm) of paddy soils in Thai Binh province for the period from 2005 to 2015 by analyzing data of 70 samples of the surface soil layer of Salic Fluvisols, Thionic Fluvisols and Fluvisols. The total and available contents of N, P2O5 and K2O were changed distinctively. There are some limiting factors such as lack of available phosphorus in the top soil layer of Fluvisols and lack of available pota...