Browsing by Subject m ô hình giáo dục điện tử

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 2280-1-4428-1-10-20161115.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Vũ Đình Chuẩn (2007)

  • Công nghệ thông tin (CNTT) ngày nay đã thâm nhập và làm thay đổi căn bản nội dung công cụ, phương pháp, hình thức và hiệu quả lao động. Đối với giáo dục và đào tạo, CNTT đang làm thay đổi sâu sắc nội dung, phương pháp, hình thức dạy học và quản lý giáo dục. Việc ứng dụng và phát triển mạnh mẽ CNTT trong giáo dục - đào tạo tất yếu hương tới việc hình thành mo hình 'Giáo dục điện tử". Bài viết này đề cập đến một số khía cạnh của giáo dục điện tử cùng như phân tích những yếu tố cơ bản của mô hình giáo dục điện tử; chỉ rõ nhưng mặt mạnh và hạn che khi triển khai giáo dục điện tử trong một điều kiện, môi trường cụ thể. Đe xuất một số giải pháp phát triển mô hình giáo dục điện tử.

Browsing by Subject m ô hình giáo dục điện tử

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 2280-1-4428-1-10-20161115.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Vũ Đình Chuẩn (2007)

  • Công nghệ thông tin (CNTT) ngày nay đã thâm nhập và làm thay đổi căn bản nội dung công cụ, phương pháp, hình thức và hiệu quả lao động. Đối với giáo dục và đào tạo, CNTT đang làm thay đổi sâu sắc nội dung, phương pháp, hình thức dạy học và quản lý giáo dục. Việc ứng dụng và phát triển mạnh mẽ CNTT trong giáo dục - đào tạo tất yếu hương tới việc hình thành mo hình 'Giáo dục điện tử". Bài viết này đề cập đến một số khía cạnh của giáo dục điện tử cùng như phân tích những yếu tố cơ bản của mô hình giáo dục điện tử; chỉ rõ nhưng mặt mạnh và hạn che khi triển khai giáo dục điện tử trong một điều kiện, môi trường cụ thể. Đe xuất một số giải pháp phát triển mô hình giáo dục điện tử.