Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2518 to 2537 of 59765
 • (24)B-spline quasi-interpolant representations and sampling recovery of functions with mixed smoothness.pdf.jpg
 • Book; Article; Dataset


 • Authors: Dinh Dũng (2011)

 • Let be a set of n sample points in the d-cube Id≔[0,1]d, and a family of n functions on Id. We define the linear sampling algorithm Ln(Φ,ξ,⋅) for an approximate recovery of a continuous function f on Id from the sampled values f(x1),…,f(xn), by For the Besov class of mixed smoothness α, to study optimality of Ln(Φ,ξ,⋅) inLq(Id) we use the quantity where the infimum is taken over all sets of n sample points and all families in Lq(Id). We explicitly constructed linear sampling algorithms Ln(Φ,ξ,⋅)on the set of sample points ξ=Gd(m)≔{(2−k1s1,…,2−kdsd)∈Id:k1+⋯+kd≤m}, with Φ a family of linear combinations of mixed B-splines which are mixed tensor products of either...

 • 296IN(10).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hương Ngọc (2015)

 • Trong số các thầy cô giáo giảng dạy tại Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội nay là Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Lê Văn Lân là một trường hợp khá độc đáo. Ông không chỉ là một người thầy, một nhà khoa học, mà còn là một nhà thơ tài hoa. Ngoài cái tên Lê Văn Lân thường được khai trong lý lịch chính thống, ông còn mang bút danh Mã Giang Lân, cái tên gắn với một vùng đất nên thơ oanh liệt một thời của xứ Thanh: chả là quê ông nằm ngay cạnh Nam Ngạn, Hàm Rồng, cây cầu đã từng đi vào lịch sử nước ta thời chống Mỹ…

 • 29.4.1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thiện Giáp (2013)

 • Trong ngôn ngữ học đại cương có ba quan niệm khác nhau về hình vị. Nếu như Nguyễn Tài Cẩn dựa vào tiêu chuẩn “độc lập/không độc lập” phân biệt tiếng độc lập với tiếng không độc lập và chỉ coi là từ những tiếng độc lập thì Cao Xuân Hạo dường như coi mỗi tiếng là một từ. Với Cao Xuân Hạo, âm tiết trùng với hình vị và trùng cả với từ. Đi xa hơn nữa, Cao Xuân Hạo còn coi mỗi tiếng là một âm vị. Đứng trên quan điểm toàn diện, nghĩa là căn cứ vào nhiều mặt khác của từ: mặt ngữ âm, mặt chính tả, mặt ngữ pháp, mặt ngữ nghĩa, Nguyễn Thiện Giáp xác định từ tiếng Việt là đơn vị có nghĩa nhỏ nhất, có tính hoàn chỉnh và khả năng tách biệt khỏi các đơn vị khác; nó có hình thức một âm tiết, một chữ ...

 • 239_p76-77_Ba muoi chua phai la tet.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Tình (2014)

 • Ba mươi chưa phải là tết ? Khôn ngoan đến cửa quan mới biết/ Giàu có ba mươi tết mới hay. Nếu theo dân gian, ăn tết ba ngày thì ba mươi chín ngày là ngày « tiêu điểm » của sự tất bật sôi động và đậm đà hương vị tết nhất.

 • 2151-1-4182-1-10-20161110.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ Dương Ninh Article Sidebar PDF (2005)

 • Ba mươi năm đã qua kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Sự nghiệp cách mạng Việt Nam bước vào thời kỳ mới, thời kỳ khôi phục và xây dựng đất nước. Cùng với những khó khăn và thuận lợi trên mặt trận kinh tế và xã hội, công tác đối ngoại của nước ra phải trải qua những năm tháng đầy gian khổ để cuối cùng vượt qua thử thách, đẩy mạnh tiến trình hội nhập quốc tế. Bài viết này điểm qua từng chặng đường của quá trình hội nhập trong 30 năm qua 1975-2005 để từ đó nêu lên một vài suy nghĩ về công tác đối ngoại của nước nhà.

 • Phan Dang Nhat.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Đăng Nhật (2015)

 • Nhà nước Việt Nam có chính sách nhất quán từ ngày mới ra đời đến nay trong việc không ngừng nâng cao đời sống tinh thần và vật chất, văn hoá và kinh tế của nhân dân các dân tộc thiểu số. Từ khẩu hiệu chiến lược “miền núi tiến kịp miền xuôi”, chủ trương lớn định canh định cư, khai hoang, cho đến việc giao đất giao rừng... đều nhằm mục tiêu trên. Tuy nhiên, cho đến nay các dân tộc thiểu số Trường Sơn – Tây Nguyên (TS TN) tại chỗ1 nhất là vùng sâu, vùng xa vẫn còn rất đói nghèo, thiếu thốn. Báo cáo này mạnh dạn đưa ra một số biện pháp nhằm góp phần đẩy mạnh sự phát triển của các dân tộc thiểu số tại chỗ, xây dựng một Tây Nguyên đoàn kết, giàu mạnh, yên vui. Biện pháp đó là một chỉnh thể,...

 • Binder13.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vân Phi (2015)

 • 1. Sương Nguyệt Anh, nhà báo, thi sĩ, nữ chủ bút đầu tiên của Việt Nam 2. Đạm Phương nữ sử, thi sĩ, nhà báo, người đã thành lập đoàn thể phụ nữ đầu tiên của Việt Nam 3. Nhà báo Nguyễn Thị Manh Manh, nữ chiến tướng tiên phong trong phong trào Thơ mới

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2518 to 2537 of 59765
 • (24)B-spline quasi-interpolant representations and sampling recovery of functions with mixed smoothness.pdf.jpg
 • Book; Article; Dataset


 • Authors: Dinh Dũng (2011)

 • Let be a set of n sample points in the d-cube Id≔[0,1]d, and a family of n functions on Id. We define the linear sampling algorithm Ln(Φ,ξ,⋅) for an approximate recovery of a continuous function f on Id from the sampled values f(x1),…,f(xn), by For the Besov class of mixed smoothness α, to study optimality of Ln(Φ,ξ,⋅) inLq(Id) we use the quantity where the infimum is taken over all sets of n sample points and all families in Lq(Id). We explicitly constructed linear sampling algorithms Ln(Φ,ξ,⋅)on the set of sample points ξ=Gd(m)≔{(2−k1s1,…,2−kdsd)∈Id:k1+⋯+kd≤m}, with Φ a family of linear combinations of mixed B-splines which are mixed tensor products of either...

 • 296IN(10).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hương Ngọc (2015)

 • Trong số các thầy cô giáo giảng dạy tại Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội nay là Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Lê Văn Lân là một trường hợp khá độc đáo. Ông không chỉ là một người thầy, một nhà khoa học, mà còn là một nhà thơ tài hoa. Ngoài cái tên Lê Văn Lân thường được khai trong lý lịch chính thống, ông còn mang bút danh Mã Giang Lân, cái tên gắn với một vùng đất nên thơ oanh liệt một thời của xứ Thanh: chả là quê ông nằm ngay cạnh Nam Ngạn, Hàm Rồng, cây cầu đã từng đi vào lịch sử nước ta thời chống Mỹ…

 • 29.4.1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thiện Giáp (2013)

 • Trong ngôn ngữ học đại cương có ba quan niệm khác nhau về hình vị. Nếu như Nguyễn Tài Cẩn dựa vào tiêu chuẩn “độc lập/không độc lập” phân biệt tiếng độc lập với tiếng không độc lập và chỉ coi là từ những tiếng độc lập thì Cao Xuân Hạo dường như coi mỗi tiếng là một từ. Với Cao Xuân Hạo, âm tiết trùng với hình vị và trùng cả với từ. Đi xa hơn nữa, Cao Xuân Hạo còn coi mỗi tiếng là một âm vị. Đứng trên quan điểm toàn diện, nghĩa là căn cứ vào nhiều mặt khác của từ: mặt ngữ âm, mặt chính tả, mặt ngữ pháp, mặt ngữ nghĩa, Nguyễn Thiện Giáp xác định từ tiếng Việt là đơn vị có nghĩa nhỏ nhất, có tính hoàn chỉnh và khả năng tách biệt khỏi các đơn vị khác; nó có hình thức một âm tiết, một chữ ...

 • 239_p76-77_Ba muoi chua phai la tet.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Tình (2014)

 • Ba mươi chưa phải là tết ? Khôn ngoan đến cửa quan mới biết/ Giàu có ba mươi tết mới hay. Nếu theo dân gian, ăn tết ba ngày thì ba mươi chín ngày là ngày « tiêu điểm » của sự tất bật sôi động và đậm đà hương vị tết nhất.

 • 2151-1-4182-1-10-20161110.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ Dương Ninh Article Sidebar PDF (2005)

 • Ba mươi năm đã qua kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Sự nghiệp cách mạng Việt Nam bước vào thời kỳ mới, thời kỳ khôi phục và xây dựng đất nước. Cùng với những khó khăn và thuận lợi trên mặt trận kinh tế và xã hội, công tác đối ngoại của nước ra phải trải qua những năm tháng đầy gian khổ để cuối cùng vượt qua thử thách, đẩy mạnh tiến trình hội nhập quốc tế. Bài viết này điểm qua từng chặng đường của quá trình hội nhập trong 30 năm qua 1975-2005 để từ đó nêu lên một vài suy nghĩ về công tác đối ngoại của nước nhà.

 • Phan Dang Nhat.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Đăng Nhật (2015)

 • Nhà nước Việt Nam có chính sách nhất quán từ ngày mới ra đời đến nay trong việc không ngừng nâng cao đời sống tinh thần và vật chất, văn hoá và kinh tế của nhân dân các dân tộc thiểu số. Từ khẩu hiệu chiến lược “miền núi tiến kịp miền xuôi”, chủ trương lớn định canh định cư, khai hoang, cho đến việc giao đất giao rừng... đều nhằm mục tiêu trên. Tuy nhiên, cho đến nay các dân tộc thiểu số Trường Sơn – Tây Nguyên (TS TN) tại chỗ1 nhất là vùng sâu, vùng xa vẫn còn rất đói nghèo, thiếu thốn. Báo cáo này mạnh dạn đưa ra một số biện pháp nhằm góp phần đẩy mạnh sự phát triển của các dân tộc thiểu số tại chỗ, xây dựng một Tây Nguyên đoàn kết, giàu mạnh, yên vui. Biện pháp đó là một chỉnh thể,...

 • Binder13.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vân Phi (2015)

 • 1. Sương Nguyệt Anh, nhà báo, thi sĩ, nữ chủ bút đầu tiên của Việt Nam 2. Đạm Phương nữ sử, thi sĩ, nhà báo, người đã thành lập đoàn thể phụ nữ đầu tiên của Việt Nam 3. Nhà báo Nguyễn Thị Manh Manh, nữ chiến tướng tiên phong trong phong trào Thơ mới