Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 36242 to 36261 of 59765
 • 01050003255.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Tuyết;  Advisor: Phạm, Đình Khang (2016)

 • Chương 1. Trình bày những đặc điểm cơ bản nhất của xạ phẫu Gamma knife, cùng với cấu tạo của máy Gamma knife quay được trình bày. Những thông tin trên là cơ sở để hiểu vai trò quan trọng của việc đảm bảo chất lượng trong quy trình xạ phẫu Gamma knife (được trình bày trong chương 2) cùng với mô phỏng thiết bị bằng chương trình Monte Carlo (được trình bày trong chương 3) để tính toán liều lượng sao cho thu được kết quả tốt nhất. Chương 2. Nghiên cứu việc đảm bảo chất lượng cho hệ thống Gamma knife quay tại Bệnh viện Bạch Mai gồm 2 quá trình là đảm bảo về mặt hình học và đảm bảo về liều lượng. Sau đó là quá trình hiệu chỉnh các thông số trước khi đưa bệnh nhân vào điều trị như hiệu chỉnh...

 • V_L0_00812_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thiệu, Quang Hùng;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao, Người hướng dẫn (2006)

 • 97 tr. + CD-ROM; Giới thiệu tổng quan về QoS (Quality of Service: Chất lượng dịch vụ), sự cần thiết phải triển khai QoS trong mạng hội tụ đa dịch vụ. Miêu tả các đặc điểm của Cisco QoS như: phân loại gói, quản lý nghẽn, tránh tắc nghẽn, kiểm soát và sửa dạng lưu lượng, cơ (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • 291_IN(19).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trọng Bảo; Minh Trường; Thi Nhân (2015)

 • Giới thiệu một số bài thơ của các tác giả: Trọng Bảo, Minh Trường, Thi Nhân

 • 14.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đinh, Ngọc Viện (2008)

 • Vấn đề nguồn gốc Thục Phán – An Dương Vương và sự ra đời của nước Âu Lạc là một trong những vấn đề cốt lõi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam. Vì vậy, nó đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học cả trong và ngoài nước từ hàng trăm năm nay. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà học giả đều ghi nhận: Nước Âu Lạc kế tiếp nước V ăn L ang v à A n D ương V ương k ế ngôi vua H ùng l à n hững sự kiện, nhân vật lịch sử có thật. Song cho đến nay, xung quanh vấn đề nguồn gốc Thục Phán – An Dương Vương và sự ra đời của nhà nước Âu Lạc vẫn có nhiều ý kiến khác nhau. Những tài liệu cổ xưa nhất ở Trung Quốc như Giao Châu ngoại vực ký, Quảng Châu ký đều g hi A n D ương V ương l à “Th...

 • 2655.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Helmstetter, Jacques; Micali, Artibano (2008)

 • After a classical presentation of quadratic mappings and Clifford algebras over arbitrary rings (commutative, associative, with unit), other topics involve more original methods: interior multiplications allow an effective treatment of deformations of Clifford algebras; the relations between automorphisms of quadratic forms and Clifford algebras are based on the concept of the Lipschitz monoid, from which several groups are derived; and the Cartan-Chevalley theory of hyperbolic spaces becomes much more general, precise and effective.

 • 04051000227_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Huyền;  Advisor: Hoàng, Văn Vân (2010)

 • Functional grammar is a complex and comprehensive model, and among many schools of grammar such as traditional grammar, structural grammar, and transformational generative gramamr, it is considered by many linguists as the least popular but the most challenging. Nominal groups and its parts were studied by some Vietnamese researchers; M.A. Thesis English Linguistics -- University of languages and international studies. Vietnam National University, Hanoi, 2010; Electronic Resources

 • A978-3-319-46109-0.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2017)

 • This edited volume examines the importance of quality issues in contemporary higher education systems in the Asia Pacific. Part One foregrounds relevant discussions of ‘quality’ within today’s globalized, interconnected, and complex higher education systems while Part Two focuses on selected universities in the Asia Pacific region. Chapter contributors discuss how quality issues and quality assurance mechanisms are implemented in their situation-specific systems. Part Three extends the research of higher education quality assurance in Hawaii Pacific University (HPU) and the diverse international student body in the Australian higher education system. The conclusion chapter discusses a...

 • chap01.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Jung, Insung; Wong, Tat Meng; Belawati, Tian (2013)

 • Documenting the existing regulatory framework which covers quality assurance (QA) systems in distance education (DE) in a number of Asian countries, this text draws on the knowledge and experience of 16 selected Asian DE/e-learning institutions revealing the respective development of QA systems and procedures within these programmes.

 • A978-1-137-37463-9.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: João Rosa, Maria; Amaral, A. (2014)

 • This book weighs up the consequences of introducing Quality Enhancement and Risk Management as new dimensions in Higher Education quality control on a global scale. The authors include Chief Executive Officers of Quality Agencies, policy analysts and leading scholars in Quality Evaluation and Comparative Higher Education policy analysis.

 • A978-1-4020-6012-0.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2007)

 • By bringing together leading experts on quality assurance in higher education from seven countries (from Europe, the USA and South Africa), this volume intends to go several steps further than most publications on quality assurance. First, it brings together views from micro to macro levels in the multi-actor space, showing how quality assurance impacts the higher education system throughout. Second, it links quality assurance solidly to issues of regulation, translation (rather than mechanical ‘implementation’) and transformation, instead of being only focused on quality assurance as a single policy instrument. Third, it uses this broad range of research insights to criticize current...

 • QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION IMPLICATIONS FOR VIETNAMESE UNIVERSITIES.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thu Le Hang (2018)

 • This papar presents the literature based research into the quality assurance practices in higher education. A framework consisting of fve components - leadership and management, stakeholder engagement, internal processes, cooperation and collaboration, and culture of continuous quality improvement - will be presented. The study analyses these fve components as the driving factors for quality assurance and quality improvement at the institutional level. Finally, the implications for Vietnamese higher education will be provided. Among these implications is the need to manage quality assurance as organisational change for sustainability.

 • A978-1-4614-6495-2.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2014)

 • This book reviews and examines the quality assurance systems of Library and Information Science (LIS) education in a variety countries and regions, including Asia, North America, Latin America and Europe. Globalization of education has caused the number of LIS professionals working in every region of the world to increase greatly. In order to be qualified as an LIS professional worldwide as well as in a local area, it is imperative that there exists a global standard of quality assurance systems for LIS practitioners. This book provides such a standard and ranks specific systems and educational programs worldwide.

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 36242 to 36261 of 59765
 • 01050003255.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Tuyết;  Advisor: Phạm, Đình Khang (2016)

 • Chương 1. Trình bày những đặc điểm cơ bản nhất của xạ phẫu Gamma knife, cùng với cấu tạo của máy Gamma knife quay được trình bày. Những thông tin trên là cơ sở để hiểu vai trò quan trọng của việc đảm bảo chất lượng trong quy trình xạ phẫu Gamma knife (được trình bày trong chương 2) cùng với mô phỏng thiết bị bằng chương trình Monte Carlo (được trình bày trong chương 3) để tính toán liều lượng sao cho thu được kết quả tốt nhất. Chương 2. Nghiên cứu việc đảm bảo chất lượng cho hệ thống Gamma knife quay tại Bệnh viện Bạch Mai gồm 2 quá trình là đảm bảo về mặt hình học và đảm bảo về liều lượng. Sau đó là quá trình hiệu chỉnh các thông số trước khi đưa bệnh nhân vào điều trị như hiệu chỉnh...

 • V_L0_00812_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thiệu, Quang Hùng;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao, Người hướng dẫn (2006)

 • 97 tr. + CD-ROM; Giới thiệu tổng quan về QoS (Quality of Service: Chất lượng dịch vụ), sự cần thiết phải triển khai QoS trong mạng hội tụ đa dịch vụ. Miêu tả các đặc điểm của Cisco QoS như: phân loại gói, quản lý nghẽn, tránh tắc nghẽn, kiểm soát và sửa dạng lưu lượng, cơ (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • 291_IN(19).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trọng Bảo; Minh Trường; Thi Nhân (2015)

 • Giới thiệu một số bài thơ của các tác giả: Trọng Bảo, Minh Trường, Thi Nhân

 • 14.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đinh, Ngọc Viện (2008)

 • Vấn đề nguồn gốc Thục Phán – An Dương Vương và sự ra đời của nước Âu Lạc là một trong những vấn đề cốt lõi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam. Vì vậy, nó đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học cả trong và ngoài nước từ hàng trăm năm nay. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà học giả đều ghi nhận: Nước Âu Lạc kế tiếp nước V ăn L ang v à A n D ương V ương k ế ngôi vua H ùng l à n hững sự kiện, nhân vật lịch sử có thật. Song cho đến nay, xung quanh vấn đề nguồn gốc Thục Phán – An Dương Vương và sự ra đời của nhà nước Âu Lạc vẫn có nhiều ý kiến khác nhau. Những tài liệu cổ xưa nhất ở Trung Quốc như Giao Châu ngoại vực ký, Quảng Châu ký đều g hi A n D ương V ương l à “Th...

 • 2655.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Helmstetter, Jacques; Micali, Artibano (2008)

 • After a classical presentation of quadratic mappings and Clifford algebras over arbitrary rings (commutative, associative, with unit), other topics involve more original methods: interior multiplications allow an effective treatment of deformations of Clifford algebras; the relations between automorphisms of quadratic forms and Clifford algebras are based on the concept of the Lipschitz monoid, from which several groups are derived; and the Cartan-Chevalley theory of hyperbolic spaces becomes much more general, precise and effective.

 • 04051000227_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Huyền;  Advisor: Hoàng, Văn Vân (2010)

 • Functional grammar is a complex and comprehensive model, and among many schools of grammar such as traditional grammar, structural grammar, and transformational generative gramamr, it is considered by many linguists as the least popular but the most challenging. Nominal groups and its parts were studied by some Vietnamese researchers; M.A. Thesis English Linguistics -- University of languages and international studies. Vietnam National University, Hanoi, 2010; Electronic Resources

 • A978-3-319-46109-0.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2017)

 • This edited volume examines the importance of quality issues in contemporary higher education systems in the Asia Pacific. Part One foregrounds relevant discussions of ‘quality’ within today’s globalized, interconnected, and complex higher education systems while Part Two focuses on selected universities in the Asia Pacific region. Chapter contributors discuss how quality issues and quality assurance mechanisms are implemented in their situation-specific systems. Part Three extends the research of higher education quality assurance in Hawaii Pacific University (HPU) and the diverse international student body in the Australian higher education system. The conclusion chapter discusses a...

 • chap01.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Jung, Insung; Wong, Tat Meng; Belawati, Tian (2013)

 • Documenting the existing regulatory framework which covers quality assurance (QA) systems in distance education (DE) in a number of Asian countries, this text draws on the knowledge and experience of 16 selected Asian DE/e-learning institutions revealing the respective development of QA systems and procedures within these programmes.

 • A978-1-137-37463-9.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: João Rosa, Maria; Amaral, A. (2014)

 • This book weighs up the consequences of introducing Quality Enhancement and Risk Management as new dimensions in Higher Education quality control on a global scale. The authors include Chief Executive Officers of Quality Agencies, policy analysts and leading scholars in Quality Evaluation and Comparative Higher Education policy analysis.

 • A978-1-4020-6012-0.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2007)

 • By bringing together leading experts on quality assurance in higher education from seven countries (from Europe, the USA and South Africa), this volume intends to go several steps further than most publications on quality assurance. First, it brings together views from micro to macro levels in the multi-actor space, showing how quality assurance impacts the higher education system throughout. Second, it links quality assurance solidly to issues of regulation, translation (rather than mechanical ‘implementation’) and transformation, instead of being only focused on quality assurance as a single policy instrument. Third, it uses this broad range of research insights to criticize current...

 • QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION IMPLICATIONS FOR VIETNAMESE UNIVERSITIES.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thu Le Hang (2018)

 • This papar presents the literature based research into the quality assurance practices in higher education. A framework consisting of fve components - leadership and management, stakeholder engagement, internal processes, cooperation and collaboration, and culture of continuous quality improvement - will be presented. The study analyses these fve components as the driving factors for quality assurance and quality improvement at the institutional level. Finally, the implications for Vietnamese higher education will be provided. Among these implications is the need to manage quality assurance as organisational change for sustainability.

 • A978-1-4614-6495-2.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2014)

 • This book reviews and examines the quality assurance systems of Library and Information Science (LIS) education in a variety countries and regions, including Asia, North America, Latin America and Europe. Globalization of education has caused the number of LIS professionals working in every region of the world to increase greatly. In order to be qualified as an LIS professional worldwide as well as in a local area, it is imperative that there exists a global standard of quality assurance systems for LIS practitioners. This book provides such a standard and ranks specific systems and educational programs worldwide.