Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học của cây bồ khai (Erythropalum Scandens blume)
Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học của cây bồ khai (Erythropalum Scandens blume)