Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10345
Title: Công nghệ không bả thải trong chế biến và sản xuất dầu hạt trầu
Authors: Hồ, Sơn Lâm
Lê, Thị Hòa
Phạm, Thanh Hà
Võ, Đức Trí
Võ, Thị Hạnh
Ngô, Thị Nữ
Bùi, Thị Kiều Nương
Keywords: Hóa hữu cơ;Dầu hạt trầu
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 382-394
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10345
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00823.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.72 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.