Điều chế một số dẫn xuất từ Citronelal cô lập từ tinh dầu bạch đàn chanh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10347Điều chế một số dẫn xuất từ Citronelal cô lập từ tinh dầu bạch đàn chanh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10347