Điều chế phức tạp của các axit hữu cơ với Cr, Fe, Co làm chất tạo màu cho Granit nhân tạo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10358Điều chế phức tạp của các axit hữu cơ với Cr, Fe, Co làm chất tạo màu cho Granit nhân tạo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10358