Góp phần khảo sát tinh dầu rau om, Limnophila Aromatica (LAMK.) merr. Ở thành phố Hồ Chí Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10372Góp phần khảo sát tinh dầu rau om, Limnophila Aromatica (LAMK.) merr. Ở thành phố Hồ Chí Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10372