Góp phần nghiên cứu phản ứng hoàn nguyên phi đối xứng Acetophenon bằng nấm men bánh mì

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10375Góp phần nghiên cứu phản ứng hoàn nguyên phi đối xứng Acetophenon bằng nấm men bánh mì

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10375