Khảo sát cấu trúc Alkaloid cô lập từ cây trinh nữ hoàng cung (Crinum Latifolium L.)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10386Khảo sát cấu trúc Alkaloid cô lập từ cây trinh nữ hoàng cung (Crinum Latifolium L.)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10386