Một số kết quả nghiên cứu chuyển hóa, ứng dụng tinh dầu, dầu béo và các chất có hoạt tính sinh học ở phân viện khoa học vật liệu tại TP.Hồ Chí Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10394Một số kết quả nghiên cứu chuyển hóa, ứng dụng tinh dầu, dầu béo và các chất có hoạt tính sinh học ở phân viện khoa học vật liệu tại TP.Hồ Chí Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10394