Nâng cao khả năng bảo vệ của lớp phủ polime dẫn Pani bằng tạo màng hỗn hợp với PANa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10396Nâng cao khả năng bảo vệ của lớp phủ polime dẫn Pani bằng tạo màng hỗn hợp với PANa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10396