Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10480
Title: Phân lập và nhận dạng một số thành phần hóa học của cây khổ sâm cho lá
Authors: Phạm, Thị Hồng Minh
Phạm, Hoàng Ngọc
Chu, Đình Kính
Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa
Keywords: Hóa hữu cơ;Cây Khổ sâm;Thành phần hóa học
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Phạm, Thị Hồng Minh, Phạm, Hoàng Ngọc, Chu, Đình Kính. (2011). Phân lập và nhận dạng một số thành phần hóa học của cây khổ sâm cho lá. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10480
Language: vi
Format Extent: tr. 297-300
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00865.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.99 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.