Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10480
Title: Phân lập và nhận dạng một số thành phần hóa học của cây khổ sâm cho lá
Authors: Phạm, Thị Hồng Minh
Phạm, Hoàng Ngọc
Chu, Đình Kính
Keywords: Hóa hữu cơ;Cây Khổ sâm;Thành phần hóa học
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 297-300
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10480
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00865.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.99 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.