Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10540
Title: Tách tinh dầu kinh giới, Elsholtzia Cristata Wild, bằng phương pháp vi sóng
Authors: Lê, Ngọc Thạch
Trần, Hữu Anh
Cao, Như Anh
Nguyễn, Thị Tuyết Nhung
Đoàn, Ngọc Nhuận
Đỗ, Quang Hiền
Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ 2.
Keywords: Hóa hữu cơ;Kinh giới;Tinh dầu kinh giới;Phương pháp vi sóng
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Lê, Ngọc Thạch. et al. (2011). Tách tinh dầu kinh giới, Elsholtzia Cristata Wild, bằng phương pháp vi sóng. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ 2.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10540
Language: vi
Format Extent: tr. 356-360
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00877.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.