Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10561
Title: Thành phần hóa học của tinh dầu cây sài hồ Pluchea pteropoda Hemsl Diễn Châu- Nghệ An
Authors: Nguyễn, Thị Chung
Lê, Văn Hạc
Nguyễn, Xuân Dũng
Keywords: Hóa hữu cơ;Cây Sài hồ;Thành phần hóa học;Tinh dầu;Nghệ An
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Thị Chung, Lê, Văn Hạc, Nguyễn, Xuân Dũng. (2011). Thành phần hóa học của tinh dầu cây sài hồ Pluchea pteropoda Hemsl Diễn Châu- Nghệ An. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ 2.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10561
Language: vi
Format Extent: tr. 301-304
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00879.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.