Thành phần và hoạt tính sinh học của cặn chiết từ củ riềng bắc bộ (Alpinia tokinensis gagnep)




Thành phần và hoạt tính sinh học của cặn chiết từ củ riềng bắc bộ (Alpinia tokinensis gagnep)