Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10714
Title: Tổng hợp phụ gia chống gỉ Sunfonat trên cơ sở dầu khoáng có trọng lượng phân tử trung binh thấp
Authors: Nguyễn, Thế Nghiêm
Võ, Hoàng Phương
Nguyễn, Mạnh Tường
Ninh, Đức Hà
Keywords: Hóa hữu cơ;Chất chống gỉ;Chất phụ gia;Điều chế
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 416-420
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10714
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00904.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.98 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.