Xác định hàm lượng và thành phần hóa học của tinh dầu cây ngũ trảo ở Thừa Thiên- Huế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10750Xác định hàm lượng và thành phần hóa học của tinh dầu cây ngũ trảo ở Thừa Thiên- Huế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10750