Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12988
Title: Vốn ODA trong điều kiện mới
Authors: Nguyễn, Quang Thái
Trần, Thị Hồng Thủy
Keywords: ODA;Sử dụng vốn;Chính sách;Tác động lan tỏa
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: p. 19-25
Abstract: Trong quá trình đổi mới, cùng với vốn tích lũy nội bộ tăng lên, nguồn vốn nước ngoài cũng tăng lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, do tăng trưởng kinh tếdựa vào vốn là chính, lại thiếu lựa chọn, nên hiệu quảsửdụng của nguồn vốn nước ngoài ngày càng thấp. Trong những năm tới, khi Việt Nam đã trở thành nước thu nhập trung bình (thấp), điều kiện vay vốn ODA sẽ khó khăn hơn. Do đó, việc tiếp tục sửdụng vốn ODA cũng nhưvốn nước ngoài nói chung cần phải có sựlựa chọn nhiều hơn. Bài viết này nhấn mạnh các điều kiện mới sửdụng vốn ODA và chính sách sử dụng nhằm bảo đảm hiệu quả cao và tác động lan tỏa trong nền kinh tế.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12988
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3.pdf
  • Description : 
  • Size : 410.02 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.