Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12989
Title: Đánh giá rủi ro tai biến trượt lở vềngười và tài sản tại thị xã Bắc Kạn
Authors: Nguyễn, Thị Vĩnh Hà
Keywords: Rủi ro;Tai biến;Trượt lở;Bắc Kạn
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: p. 26-35
Abstract: Trong bối cảnh các biểu hiện và tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, các tai biến thiên nhiên xảy ra với tần suất và cường độ ngày một lớn thì việc quản lý rủi ro tai biến thiên nhiên càng trởnên bức thiết. Đánh giá rủi ro thiệt hại vềcon người và tài sản do tai biến thiên nhiên gây ra là một phần của công tác quản lý rủi ro, đểtừ đó giúp nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định chính sách phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro do tai biến thiên nhiên. Bài báo này tóm tắt lại kết quả đánh giá rủi ro thiệt hại vềngười và tài sản do tai biến trượt lởtại thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Bài báo cho thấy rằng trong 8 phường/xã của thị xã Bắc Kạn, rủi ro thiệt hại về người khá cao ở phường Sông Cầu, phường Nguyễn ThịMinh Khai và xã Huyền Tụng. Tại phường Nguyễn Thị Minh Khai, nếu có một trận trượt lởlấp đi diện tích 1000m 2 , thì có rủi ro thiệt hại 1,7 người. Rủi ro thiệt hại vềgiá trịtài sản ởcác địa bàn này có thể đến 1,5 tỉ đồng/hộgia đình. Đây là một rủi ro đáng kể đối với mỗi hộgia đình, đòi hỏi cần có biện pháp phòng ngừa tích cực.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12989
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 4.pdf
  • Description : 
  • Size : 798.1 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.