Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12993
Title: Tác động của chi tiêu cho tiêu dùng của chính phủ đến tăng trưởng kinh tế: Trường hợp ASEAN-5 thời kỳ 1990-2012
Authors: Đào, Thị Bích Thủy
Keywords: Chi tiêu cho tiêu dùng chính phủ;Tăng trưởng;Kinh tế;ASEAN;ASEAN-5
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: p. 46-52
Abstract: Trong thời kỳtừnăm 1990 đến năm 2012, nhóm các nước ASEAN-5 bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam đã đạt được tốc độtăng trưởng kinh tế ấn tượng với mức bình quân hàng năm là 5,4%. Trong nỗlực tìm kiếm các yếu tốxác định tăng trưởng kinh tế, vai trò của chi tiêu chính phủnhận được rất nhiều sự quan tâm. Phân tích hồi quy trên cơsởmô hình tăng trưởng kinh tếRam (1986) cho nhóm ASEAN-5 trong thời kỳ1990-2012 cho thấy chi tiêu cho tiêu dùng của chính phủ có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tếdo hàng hóa và dịch vụ mà chính phủ cung cấp có tác động ngoại ứng tích cực đáng kể đến sản lượng của khu vực tư nhân.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12993
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 6.pdf
  • Description : 
  • Size : 206.96 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.