Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12998
Title: Sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Đinh, Thị Như Trang
Keywords: Tiết kiệm nước;Kinh nghiệm;Singapore;Israel;Úc
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: p. 72-77
Abstract: Nước là một trong những yếu tố trọng yếu đảm bảo sự tồn tại và phát triển của con người, trong đó, nước ngọt được sửdụng phổbiến nhất. Sựtác động của con người và những biến đổi trong tựnhiên đã làm cho nguồn nước ngọt và sạch trên thếgiới ngày càng cạn kiệt. Thực trạng đó biểu hiện khá phổ biến ởnước ta. Hiện nay, nguồn nước mặt phân bố tại các sông, hồ, và nước ngầm đang lâm vào tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng. Sản xuất nước sạch sửdụng kỹthuật lạc hậu, lãng phí nước, tỷlệthất thoát nước sinh hoạt ởmức cao. Từviệc nghiên cứu các giải pháp phát triển và sử dụng tiết kiệm nguồn nước ngọt của các quốc gia khan hiếm nước ngọt như Singapore, Israel, Úc… tác giả rút ra một số bài học kinh nghiệm cho việc thực hành tiết kiệm nước ởViệt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12998
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 9.pdf
  • Description : 
  • Size : 232.87 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.