Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/13002
Title: Đòn bẩy để các ngân hàng thương mại Việt Nam tiếp cận Hiệp ước Vốn Basel II
Authors: Đinh, Xuân Cường
Nguyễn, Trúc Lê
Keywords: Quản trị rủi ro;Ngân hàng thương mại Việt Nam;Basel II;Thông tư 13/2010/TT-NHNN
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: p. 10-16
Abstract: Sau khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2007, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng trong nước đã có nhiều nỗ lực trong việc hoàn thiện hệ thống pháp lý về tiền tệ và hoạt động ngân hàng cũng như nâng cao năng lực quản trị điều hành, đặc biệt là năng lực quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại, tiến dần đến các thông lệ và chuẩn mực quốc tế của Hiệp ước Vốn Basel II. Theo đó, việc từng bước áp dụng các chuẩn mực quốc tế của Basel II vào quản trị rủi ro tín dụng được các ngân hàng đặc biệt chú trọng, nhất là từ năm 2010 đến nay. Việc triển khai áp dụng các chuẩn mực quốc tế Basel II theo tiêu chí phù hợp với thực trạng tín dụng trong nước là điều tất yếu và hết sức cần thiết đối với các ngân hàng nội địa. Do đó, việc xem xét sửa đổi Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 quy định về các tỷ lệ và quy định đảm bảo an toàn cho hoạt động của các tổ chức tín dụng chính là đòn bẩy lớn nhất để các ngân hàng thương mại Việt Nam tiến đến với các quy định của Basel II. Từ khóa: Quản trị rủi ro, ngân hàng thương mại Việt Nam, Basel II, Thông tư 13/2010/TT-NHNN.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/13002
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2.pdf
  • Description : 
  • Size : 405.52 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.