Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/13004
Title: Nghiên cứu quan hệ phối hợp giữa nhà phân phối và nhà cung cấp nhằm tăng hiệu quả kinh tế
Authors: Phạm, Văn Kiệm
Keywords: Mối quan hệ phối hợp;Nhà cung cấp;Nhà phân phối;Quan hệ;Dịch vụ
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: p. 17-25
Abstract: Trong chuỗi cung ứng về sản phẩm và dịch vụ, cần có sự gắn kết chặt chẽ giữa c c “mắt xích” ể tạo nên tính tương t c và ồng bộ trong dây chuyền cung cấp và phân phối sản phẩm. Vì thế, quan hệ phối hợp giữa nhà phân phối và nhà cung cấp óng vai trò quan trọng trong việc tạo ộng lực và làm tăng hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp. Mối quan hệ phối hợp trong chuỗi cung ứng ược biết ến như một nhân tố quan trọng trong marketing quan hệ và nhận ược nhiều sự quan tâm của doanh nghiệp trong thời gian gần ây. Tuy nhiên, những hiểu biết về yếu tố hành vi và sự trao ổi giữa c c kênh marketing còn hạn chế. Dựa trên nghiên cứu và khảo s t thị trường về nhà phân phối sản phẩm tiêu dùng, bài viết ề cập sự trao ổi liên quan ến yếu tố quan iểm và hành vi, c ch thức duy trì c c nhân tố này trong mối quan hệ phối hợp hài hòa ể nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện hiệu quả hoạt ộng kinh doanh của doanh nghiệ p.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/13004
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3.pdf
  • Description : 
  • Size : 411.42 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.