Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/13025
Title: Đa dạng cấu trúc thành phần loài chim ở xã Phù Long, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
Authors: Nguyễn, Lân Hùng Sơn
Từ, Thị Thanh Kim Huệ
Keywords: Chim;Thành phần loài;Di cư;Đảo;Xã Phù Long
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: 10 tr.
Abstract: Phù Long là một xã của huyện đảo Cát Hải, nằm ở cực Tây của hòn đảo Cát Bà và là nơi có diện tích rừng ngập mặn lớn nhất ở đảo. Kết quả nghiên cứu khu hệ chim ở đây trong năm 2011 - 2012 đã xác định có 92 loài chim thuộc 47 giống, 38 họ, 15 bộ trong đó có 9 loài chim được nhà nước quản lý hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Hàng năm, bắt đầu từ tháng 9 thường xuất hiện nhiều loài chim di cư tới đây và đông nhất vào tháng 10 - tháng 12, đến tháng 3 thì các loài chim di cư bay đi hết. Tuy nhiên, khu hệ chim ở xã Phù Long cũng đang chịu nhiều sức ép do một số hoạt động của con người như phá rừng ngập mặn, mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản không có quy hoạch, ô nhiễm môi trường, săn bắt chim di cư
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/13025
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document.pdf
  • Description : 
  • Size : 215.4 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.