Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/14282
Title: Chế định giao dịch Dân sự và vấn đề sửa đổi bổ sung Bộ luật Dân sự năm 2005
Authors: Bùi, Thị Thanh Hằng
Nguyễn, Anh Thư
Keywords: Bộ luật Dân sự;Giao dịch dân sự (hành vi pháp lý);Đề xuất sửa đổi
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Citation: p. 13-22
Abstract: Sửa đổi, bổsung các qui định vềgiao dịch dân sựtrong Bộluật Dân sự(BLDS) năm 2005 là cơsở đểhoàn thiện BLDS. Với kỳvọng xây dựng BLDS tương lai đảm bảo sức sống lâu dài, có tính thích ứng cao, bài viết tiến hành rà soát các qui định vềgiao dịch dân sựtrong BLDS năm 2005 nhằm phát hiện những điểm hạn chế, bất cập trên cơsởso sánh đối chiếu với pháp luật nước ngoài và đềxuất những sửa đổi thích hợp.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/14282
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3.pdf
  • Description : 
  • Size : 157.42 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.